FB LINK

Aktualności

Towarzystwo Dziennikarskie alarmuje europejskich kolegów. List otwarty do światowych i europejskich organizacji dziennikarskich o represjach wobec dziennikarzy. (See below for English version)

Chcemy Was poinformować o nowej fazie szykan w stosunku do krytycznych wobec władz mediów prywatnych w Polsce. Ruszyła do pracy prokuratura. Do ataków na krytyczne media i ich dziennikarzy wykorzystywany jest aparat państwa i jego narzędzia. Coraz częściej mamy do czynienia tzw. „legal harassment” – czyli nadużywaniem prawa w celu prześladowania wybranych osób. Władza wykorzystuje środki, którymi legalnie dysponuje, do tłumienia chronionej ustawowo krytyki prasowej. Zaangażowanie prokuratury podporządkowanej politykowi Zbigniewowi Ziobro (ministrowi sprawiedliwości prokuratorowi generalnemu w jednej osobie) w sprawy dotyczące dziennikarzy jest wyjątkowo niepokojące. Instytucja państwowa jest bowiem instrumentalnie wykorzystywana do obrony interesów partii rządzącej.

Symptomatyczne jest to, że instytucje państwowe i osoby pełniące funkcje publiczne nie polemizują z tezami zawartymi w publikacjach, nie wchodzą w dialog z mediami. Najczęściej nawet nie udzielają odpowiedzi na kierowane do nich pytania. Nie sięgają także po zagwarantowaną im ustawowo możliwość sprostowania nieprawdziwych informacji, tak, aby sąd mógł rozstrzygnąć o rzetelności publikacji.

Początkowo zamiast sprostowań sięgano po środki cywilnoprawne, grożąc dziennikarzom procesami o niebotyczne odszkodowania. Pod groźbą pozwów próbowano skłonić media do autocenzury i zaprzestania publikacji materiałów dotyczących działalności niektórych organów państwa. Chodziło o wywołanie tzw. efekt mrożącego. Takie metody stosowała Prokuratura Krajowa. Domagała się przeprosin i wypłaty odszkodowania w wysokości 60 tys. zł na fundację prokuratorów od Wojciecha Czuchnowskiego z Gazety Wyborczej i dziennikarki portalu internetowego Polskamowi.pl, Ewy Ivanowej. Oboje są autorami krytycznych wobec prokuratury artykułów. Wojciech Czuchnowski w swym artykule krytykował planowaną przez rząd PiS reformę sądownictwa. Pokazywał, jak prokurator generalny będzie mógł kontrolować sądy i wywierać na nie presję. Jako przykład Czuchnowski przywołał sprawę sprzed dziesięciu lat – śmierci b. posłanki SLD Barbary Blidy. Szczególną rolę odegrali tej sprawie Zbigniew Ziobro (dziś prokurator generalny i minister sprawiedliwości) i jego bliski współpracownik Bogdan Święczkowski (dziś prokurator krajowy). Ten ostatni uznał, że dziennikarz naruszył „dobra osobiste” jego i obecnie „kierowanego przez niego organu” i zażądał przeprosin oraz 60 tys. zł. Redakcja nie ugięła się pod presją, tekstu nie usunęła i zapewniła dziennikarzowi ochronę prawną. Z kolei 4 maja Ewa Ivanova ujawniła m.in. zarobki szefa Prokuratury Krajowej oraz wąskiej grupy osób kierujących prokuraturą. W publikacji autorka podzieliła się z czytelnikami wątpliwościami, czy pobieranie przez śledczych pracujących na stałe w Prokuraturze Krajowej dodatków przysługujących delegowanym prokuratorom, nie jest nadużyciem. Prokuratura Krajowa zażądała od autorki i szefostwa portalu przeprosin „z powodu naruszenia dóbr osobistych” PK i wpłaty 60 tys. zł na fundację prokuratorów. Redakcja – wbrew stanowisku dziennikarki – w ciągu 24 godzin usunęła tekst z portalu. Temat podjął jednak Wojciech Czuchnowski na łamach Gazety Wyborczej. Ponownie gazeta ta otrzymała wezwanie do usunięcia tekstu, przeprosin i wypłaty odszkodowania. Redakcja nie ustąpiła pod presją.

Kiedy okazało się, że zastraszanie procesami cywilnymi jest nieskuteczne, zaczęto sięgać po metody prawno-karne. Dziennikarze zaczęli być wzywani na przesłuchania, zastrasza się ich doniesieniami do prokuratury i wszczynaniem śledztw.

Doniesienie do prokuratury na związanego z Gazetą Wyborczą Tomasza Piątka złożył Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej. Oburzenie ministra wywołał książka Piątka „Macierewicz i jego tajemnice”. Szef MON złożył doniesienie do departamentu wojskowego Prokuratury Krajowej. Chce, aby prokuratura ścigała autora za przestępstwa przeciwko organom państwa. Zarzuca dziennikarzowi „stosowanie przemocy i groźby wobec funkcjonariusza publicznego w celu podjęcia lub zaniechania czynności służbowych”, „publiczne znieważanie i poniżanie konstytucyjnego organu RP” i „bezprawny zamach na osobę funkcjonariusza publicznego z powodu wykonywanego przez niego zawodu lub zajmowanego stanowiska”. Przestępstwa te zagrożone są karami nawet do trzech lat więzienia. W książce „Macierewicz i jego tajemnice” Tomasz Piątek analizuje długoletnie związki obecnego szefa MON z byłym agentem komunistycznej bezpieki oraz polskimi i zagranicznymi zwolennikami Władimira Putina. Wskazuje na ich powiązania z organizacjami mafijnymi mającymi korzenie w służbach specjalnych byłego ZSRR.

Doniesienie do prokuratury zapowiedziała także Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Poszło o publikację Wojciecha Czuchnowskiego z Gazety Wyborczej z 20 października. Z ustaleń autora wynika, iż są podstawy do przypuszczeń, że kierownictwo Trybunału Konstytucyjnego, a więc wiceprezes Mariusz Muszyński i prezes Julia Przyłębska są „prowadzeni przez służby” i zostali ulokowani w TK, by podporządkować go interesom władzy. „W wersji łagodniejszej: Trybunałem kieruje b. oficer służb i jego współpracownica.” – twierdzi autor tekstu. Ani prezes, ani wiceprezes Trybunału nie odpowiedzieli na pytania dziennikarza. Podobnie jak inne instytucje: Agencja Wywiadu, minister koordynator służb specjalnych oraz ministerstwo spraw zagranicznych.

Niedawno prokuratura wezwała na przesłuchania dziennikarzy, którzy w latach 2013-14 pisali artykuły informujące o audycie w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych przeprowadzanym na zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego. Jego wynik był druzgocący dla systemu kas, na którego czele stał wówczas związany z PiS finansista, dziś senator Prawa związany z PiS finansista, dziś senator Prawa i Sprawiedliwości, Grzegorz Bierecki. Po ujawnieniu raportów szefowie SKOK–ów zawiadomili prokuraturę, zarzucając autorom zniesławienie czyli przestępstwo z art. 212 kodeksu karnego. Wiosną 2015 r. prokuratorzy odmówili podjęcia śledztwa. Ale w połowie br. śledztwo zostało wszczęte pod kątem „przestępstwa dotyczącego ujawnienia informacji niejawnych” na szkodę sektora SKOK-ów. W jego ramach policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją stołecznej komendy przesłuchują dziennikarzy, którzy w latach 2013-2014 pisali o raportach dotyczących kas. Przesłuchano m.in. Andrzeja Stankiewicza, obecnie dziennikarz Onetu, autora tekstów o kasach, które ukazywały się w Rzeczpospolitej.

Należy podkreślić, że zastraszani są nie tylko dziennikarze, ale także ich informatorzy i komentatorzy. Szczególna presja jest wywierana np. na prokuratorów, którzy informują media o patologiach wewnątrz ich instytucji. W ich przypadku prokuratura sięga po postępowania dyscyplinarne, karne oraz cywilne. Takie doświadczenia mają za sobą m.in. prokurator Krzysztof Parchimowicz, prezes prokuratorskiego stowarzyszenia Lex super omnia, czy prokurator Andrzej Kucz, członek tej organizacji. Postępowania dyscyplinarne wobec prokuratorów są okazją do nękania przesłuchaniami dziennikarzy, którym udzielano informacji. Wezwanie na przesłuchanie od rzecznika dyscyplinarnego prokuratora generalnego w Poznaniu otrzymała Ewa Ivanova (obecnie dziennikarka Gazety Wyborczej). Ma być jedynym przesłuchanym świadkiem i ma ujawniać okoliczności udzielenia jej wywiadu przez prokuratora.

Należy podkreślić, że zastraszani są nie tylko dziennikarze, ale także ich informatorzy i komentatorzy. Szczególna presja jest wywierana np. na prokuratorów, którzy informują media o patologiach wewnątrz ich instytucji. W ich przypadku prokuratura sięga po postępowania dyscyplinarne, karne oraz cywilne. Takie doświadczenia mają za sobą m.in. prokurator Krzysztof Parchimowicz, prezes prokuratorskiego stowarzyszenia Lex super omnia, czy prokurator Andrzej Kucz, członek tej organizacji. Postępowania dyscyplinarne wobec prokuratorów są okazją do nękania przesłuchaniami dziennikarzy, którym udzielano informacji. Wezwanie na przesłuchanie od rzecznika dyscyplinarnego prokuratora generalnego w Poznaniu otrzymała Ewa Ivanova (obecnie dziennikarka Gazety Wyborczej). Ma być jedynym przesłuchanym świadkiem i ma ujawniać okoliczności udzielenia jej wywiadu przez prokuratora.

Wszystkie opisane powyżej kroki prokuratury podejmowane ostatnio wobec dziennikarzy są próbami wywierania nacisku na autorów niewygodnych dla obozu władzy tekstów. Wykorzystanie potęgi państwa do tłumienia wolności słowa to kolejne uderzenie w standardy demokratyczne w Polsce. A przecież rządząca Polską partia nie ukrywa, że przygotowuje jeszcze gruntowną pacyfikację mediów prywatnych pod hasłem dekoncentracji i repolonizacji.

Towarzystwo Dziennikarskie
Warszawa, 8 listopad 2017 r.

 

                         Open letter to International Journalist Organisations

 We are writing to inform you about the latest incidents of harassment directed against those private media in our country which are critical of the Polish authorities. State institutions are being used to attack these  media as well as individual journalists. Cases of ‘legal harassment’  in which the law is  used to persecute individuals are becoming frequent. The authorities are using the legal means which they have at their disposal to counter media criticism which is a right guaranteed right by law. The fact that Zbigniew Ziobro, who holds both the post of Justice Minister and the Prosecutor General, is involved in cases concerning journalists is especially worrying as this shows that a state institution is being used to defend the interests of the ruling coalition

 It is symptomatic that  state institutions and people who hold public office do not engage in polemics with critical publications and the authors of critical articles. More often than not, they fail answer questions asked by the press. Also they fail to use means guaranteed them by law to correct erroneous information and thus to enable  the courts to decide as to the veracity of a given publication. Instead of asking for the publication of corrections, they turn to the civil  law and threaten journalists with court cases involving the payment of large amounts in damages. Such threats are designed to force journalists to censor themselves and to leave  state institutions alone. This is designed to have a ‘chilling effect’ on the media. Such methods have been used by the National Prosecutor’s Office. This office has demanded  an apology and the payment of 60,000 zlotys (around 15,000 euros) to a foundation established by prosecutors from Wojciech Czuchnowski from the Gazeta Wyborcza news paper and from Ewa Ivanova from Polkamowi.pl, an internet site.     

 Both are authors of articles critical of the National Prosecutor’s Office. Wojciech Czuchnowski wrote about a planned government reform of the judicial system. He showed that the proposed law would give the General Prosecutor control over the courts. He gave as an example a case dating back to 2007 which involved the death of Barbara Blida, an opposition politician. It was Zbigniew Ziobro, now the Justice Minister    and his close associate Bogdan Święczkowski, who is currently the General Prosecutor, who played a key role in that case. Bogdan Święczkowski, asserted that the journalist had damaged his reputation and that of his office. Święczkowski  demanded a public apology and the payment of 60,000 złotys. Czuchnowski was backed by his newspaper which refused to remove the article and brought in  lawyers to defend him.  On May 4 2017 Ewa Ivanova  published the salary which the  General Prosecutor earns and that of the top management of the Prosecutor General’s Office. She also asked whether full time prosecutors working for the Prosecutor General’s office were allowed to be paid additional wages which were set aside for payments to temporary employees and whether this was not an abuse of the system. In this case, too, the Prosecutor General’s office demanded that the author of the text and  the editors of the website apologise and pay 60,000 zlotys dama ges to the prosecutors’ foundation. The website editors  removed Ivanova’s text from their website within 24 hours despite her protests. However, Wojciech Czuchnowski reported the Ivanova case in Gazeta Wyborcza. The news paper was once more asked by the Prosecutor’s Office to remove this  article, make an apology and pay damages. Gazeta Wyborcza refused.

 When it turned out that attempt to intimidate journalists through the civil code were not proving effective the authorities turned to  criminal law. Journalists began to be summoned for questioning by prosecutors, attempts  were made to intimidate them through reports to the prosecutors office and criminal cases were started against them.          

  Meanwhile, Anthony Macierewicz, the Defence Minister, angered by a book called „Macierewicz’s secrets” by Tomasz Piątek, informed the military section of the National Prosecutor’s office about the publication. The Minister asked the prosecutors to investigate Piątek, who writes for Gazeta Wyborcza,  on the grounds of  acting against a state institution. He accused the journalist of „using violence and threats against a public functionary with the aim of getting him to undertake or fail to undertake acts arising from his official duties” as well as „ publicly insulting and degrading a  constitutional organ of the state”  and an „illegal attack on a public official and the duties he or she performs by reason of his profession or occupied post”. These charges carry a prison sentence of up to three years. In his book Piątek analises a long standing  professional relationship between the Minister and a former agent of the comunist secret services and Polish and foreign supporters of Vladimir Putin, the President of Russia. He also outlines Macierewicz’s links with mafia organisations which have their roots in the Soviet Union’s secret services.

 Julia Przyłębska, the head of the Constitutional Tribunal, has also said that will be bringing a case to the Prosector’s office. This follows an article by Wojciech Czuchnowski in Gazeta Wyborcza dated October 20 2017  in which the author wrote that there are grounds to suspect that those in charge of the Tribunal, namely Ms Przyłębska and her deputy Mariusz Muszyński are working with the secret services and that they have been assigned to   the Tribunal to ensure that it serves the interests of the authorities. In a  less drastic version Czuchnowski’s  article suggested that the Tribunal is under the control of a former officer of the secret services and his former collaborator. Neither the head of the Tribunal nor her deputy have responded to questions on this from the journalist. Nor has there been any response from other state institutions such as the foreign intelligence service , neither from the Minister responsible for coordinating the security services or the minister of foreign affairs.

 Recently, the prosecutor’s office called in journalists who in 2013 and 2014 had written about an audit in cooperative savings banks (SKOK) asked for by the official Polish Financial Supervision Authority. The results were shattering for the savings banks which were headed by Grzegorz Bierecki, a financier linked to the Law and Justice Party (Poland’s rulers since the autumn of 2015). Bierecki is now a senator elected on a Law and Justice ticket. When the result of the audit was published the savings banks told the prosecutor’s office that  they had been defamed which is an offence under article 212 of the criminal code. In the summer of 2015 the prosectors’ office found there were insufficient grounds to pursue the case. However, in the middle of 2017 the case was reopened by the Prosecutor’s Office on the grounds that the news paper stories on SKOK had constituted an offence ‘concerning the disclosure of secret information” which had  harmed the reputation of the savings banks (SKOK). As part of this investigation police from the economic crimes and counter corruption section of the Warsaw police force have been interviewing journalists who wrote articles on this subject in 2013 and 2014. Among them was Andrzej Stankiewicz, currently a writer for the ONET website and then employed by Rzeczpospolita.

 It has to be stressed that pressure is not only being brought against journalists but on their sources as well as commentators. This includes prosecutors who inform the media about the pathological situation in their institutions. The Prosectors’ Office uses disciplinary, criminal and civil law procedures to this end. This was the case of Krzysztof Parchimowicz, the head of Lex super omnia, a prosectors’ non governmental organisation or Andrzej Kurz a member of Lex super omnia. Such disciplinary cases are brought against prosecutors it brings give the Prosecutor’s Office the opportunity to harass journalists who had been in contact with the prosecutors as well. Thus Ewa Ivanova, currently a journalist at Gazeta Wyborcza, has been summoned to the prosecutor’s office in Poznan where she is to be questioned as the only witness in the case of a prosecutor whom she interviewed.

 The steps taken by the prosecutor’s office described above mark attempts to put pressure on authors of articles which the auhorities are unhappy about. Using the power of the state to suppress freedom of speech is the next attack by the authorities against democratic standards in Poland. In addition they make no secret of the fact that they are now preparing a thorough pacification of the private media in Poland, some of them foreign owned,  under the slogan of deconcentration and re-polonisation      

 Towarzystwo Dziennikarskie  (The Society of Journalists)

Warsaw, (9th November  2017)

 Contact for further details: Krzysztof Bobinski ([email protected])

 

"Dobra zmiana" w mediach

Publikujemy i aktualizujemy listę dziennikarzy radia i telewizji, ofiar „dobrej zmiany” w mediach publicznych. Nie wszystkie wymienione niżej osoby zostały po prostu zwolnione z pracy. Wiele z nich złożyło wypowiedzenia, nie chcąc uczestniczyć w politycznej pacyfikacji mediów, wielu skłoniono do rozwiązania umowy o pracę za zgodą stron, oferując lepsze warunki rozstania niż w przypadku wypowiedzenia. Na liście są też dziennikarze, którym uniemożliwiono pracę zabierając dyżury i tacy, z którymi rozwiązano umowy zlecenia. Są też przypadki przeniesienia niektórych osób na mniej „wrażliwe” politycznie stanowiska. Wszystkich uznaliśmy za ofiary politycznej czystki w mediach publicznych.

Prosimy o przekazywanie nam informacji do których sami nie mogliśmy dotrzeć.

 1. Marzena Adamczyk TVP Kultura, sekretarz programowy - zwolniona
 2. Maciej Adamiak TVP Info, reperter - rezygnacja
 3. Artur Andrus PRIII, dziennikarz - rezygnacja
 4. Hanna Andrzejczak - z-ca dyrektora biura koordynacji programowej - odwołana ze stanowiska
 5. Monika Antkiewicz TVP Info, reporterka - rezygnacja
 6. Marcin Antosiewicz TVP, korespondent w Berlinie - zwolniony
 7. Sławomir Assendi PRI, wicedyrektor - rezygnacja
 8. Olena Babakowa PR dla Zagranicy, dziennikarka - zwolniona
 9. Wojciech Biedak Radio Merkury Poznań dziennikarz - zwolniony
 10. Kamila Biedrzycka-Osica TVP Info, prowadząca - odsunięta od prowadzenia programu, rezygnacja
 11. Aleksandra Biernacka TVP2, z-ca szefa redakcji dokumentu i reportażu - zwolniona
 12. Marta Bobowska TVP Opole, dziennikarka, wydawca - zwolniona
 13. Mariusz Bojarowicz Radio OLsztyn - zwolniony
 14. Romulad Bokun TVP3, sekretarz programowy - zwolniony
 15. Maja Borkowska, PRIII, porwdząca "Zapraszamy do Trójki" - rezygnacja
 16. Mariusz Borkowski PR IAR, dyrektor - rezygnacja
 17. Lena Bretes TVP Poznań, dyrektorka - zwoniona
 18. Katarzyna Buszkowska PAP Media dyrektor - zwolniona
 19. Elżbieta Byszewska TVP1 "Wiadomości", reporterka - przeniesiona do "Panoramy"
 20. Agata Całkowska dziennikarka TVP Info - rezygnacja
 21. Marcin Celiński TVP Info, prowadzący program - zerwanie współpracy
 22. Dorota Ceran TVP Łódź dziennikarka - zwolniona
 23. Tomasz Chaciński PR Szczecin, red. naczelny, szef redakcji informacji - zwolniony
 24. Marcin Chłopaś TVP1 Teleekspress, dziennikarz - zwolniony
 25. Ewa Chrabąszcz TVP3 sekretarz programu - zwolniona
 26. Waldemar Chudziak TVP2 "Panorama", wydawca  - zwolniony
 27. Mirosław Cichy TVP2 reporter "Panoramy" - zwolniony
 28. Jan Ciszecki, TVP2 "Panorama" dziennikarz, wydawca - zwolniony
 29. Andrzej Ciszewski TVP Białystok, szef i wydawca progr. informacyjnych - zwolniony
 30. Barbara Czajkowska TVP Info, autorka i prowadząca programy Kod dostępu i Reguły gry - odebranie programów, zerwanie współpracy
 31. Maciej Czajkowski TVP1 "Wiadomości”, sekretarz redakcji - zwolniony
 32. Daniel Czarnecki TVP1, zastepca dyrektora - zwolniony
 33. Marek Czunkiewicz TVP Info, producent - zwolniony
 34. Marek Czyż TVP Info, prowadzący, odsunięty od prowadzenia programu - rezygnacja
 35. Ryszard Ćwirlej Radio Merkury - rezygnacja
 36. Janusz Daszczynski TVP, prezes + odwolany
 37. Kamil Dąbrowa PR I, Dyrektor - zwolniony dyscyplinarnie
 38. Zuzanna Dąbrowska PRI, dziennikarka - rezygnacja
 39. Anna Dębowska PR RDC - odebrano prowadzenie programu
 40. Justyna Dobrosz-Oracz TVP1 "Wiadomości", reporterka - zwolniona
 41. Mikołaj Dobrowolski TVP1, szef Eurowizji - zwolniony
 42. Janusz Daszczyński dziennikarz TVP, prezes - odwołany
 43. Wojciech Dorosz PRII, dziennikarz, wiceprzewodniczący ZZ Pracowników Programu II i III - zwolniony dyscyplinarnie
 44. Tadeusz Doroszuk TVP Historia, dyrektor - odwołany ze stanowiska
 45. Anna Drączkowska TVP Lublin, dziennikarka - rezygnacja
 46. Grzegorz Drymer PR, korespondent w Londynie - zwolniony
 47. Kamil Dziubka TVP1 "Wiadomości", reporter - zwolniony
 48. Leszek  Dziura TVP Kraków,  dyrektor - zwolniony
 49. Justyna Dżibik-Kluge PR1, dziennikarz - rezygnacja
 50. Adam Feder TVP Info, reporter - zwolniony
 51. Andrzej Fidyk TVP1, szef redakcji dokumentu -  odszedł za porozumieniem stron
 52. Tomasz Frankowski TVP Teleexpress, dziennikarz - zwolniony
 53. Jolanta Gadek PR Białystok, dyrektor - odwołana ze stanowiska
 54. Jacek Gasiński TVP, korespondent w Moskwie - zwolniony
 55. Michał Gąsiorowski PRIII, dziennikarz - rezygnacja
 56. Ewa Godlewska-Jeneralska TVP2 "Panorama", wydawca - rezygnacja
 57. Andrzej Godlewski TVP1, wicedyektor ds. audycji publicystycznych i społecznych - zwolniony
 58. Anna Godzwon Polskie Radio24, red. naczelna - rezygnacja
 59. Jacek Grudzień TVP Łódź dyrektor, red. naczelny - zwolniony
 60. Henryk Grzonka Radio katowice dyr. i red. naczelny - zwolniony
 61. Agnieszka Gulczyńska Radio Merkury, dziennikarka - zwolniona
 62. Artur Gurec  Gorzów Wlkp TVP Gorzów Wlkp, dyr. oddziału - zwolniony
 63. Anna Hałas-Michalska TVP1, dziennikarka i prowadząca "Wiadomości" - rezygnacja
 64. Beata Harasimowicz TVP2 reżyser programów kabaretowych - rezygnacja
 65. Nicholas Hodge PR dla Zagranicy, dziennikarz,  - rezygnacja
 66. Grzegorz Hoffman PR3, kierownik redakcji muzycznej - odsunięty od stanowiska
 67. Igor Isajew PR dla Zagranicy, dziennikarz - zwolniony
 68. Katarzyna Janowska TVP Kultura, dyrektor – rezygnacja
 69. Wojciech Jankowski Radio Gdańsk, kier. redakcji informacji - zwolniony
 70. Kinga Jasionowska TVP Kielce, wydawca - zwolniona
 71. Piotr Jaźwinski TVP1 "Wiadomości" reporter - zwolniony
 72. Magdalena Jethon PR III, dyrektor- rezygnacja
 73. Jolanta Kaczmarek RDC, prezes - odwołana
 74. Robert Kantereit PRIII, dziennikarz - rezygnacja
 75. Jerzy Kapuściński TVP2, dyrektor - rezygnacja
 76. Łukasz Kardas TVP Polonia, dyrektor - odwołany
 77. Magdalena Karpińska TVP1 "Wiadomości", reporterka, przeniesiona do "Panoramy" - rezygnacja
 78. Elżbieta Kiernicka PR dyr. Agencji Muzycznej PR - zwolniona
 79. Jerzy Kisielewski TVP Info - odebranie programu, zakończenie współpracy
 80. Andrzej Klewiado PR1 serwisant - rezygnacja
 81. Żenia Klimakin PR dla Zagranicy, z-ca kier. redakcji rosyjskiej - zwolniony
 82. Krzysztof Komorski PR Lublin, red. naczelny - zwolniony
 83. Małgorzata Kościelniak PRI dziennikarka - rezygnacja
 84. Jarosław Kowalski TVP Olsztyn, dyrektor - zwolniony
 85. Robert Kowalski PR 1, publicysta – zwolniony
 86. Łukasz Kowalski, TVP INFO, reporter- rezygnacja
 87. Marcin Kowalski TVP Info, prowadzący programy - zwolniony
 88. Dominika Kozłowska Radio Kraków - zerwanie współpracy
 89. Anna Krakowska PR III, zca dyrektora – przeniesiona
 90. Piotr Kraśko TVP1 "Wiadomości", szef redakcji - zwolniony
 91. Leszek Krawczyk TVP, korespondent w USA - odwołany
 92. Jarosław Kret TVP1 dziennikarz prezenter - zwolniony
 93. Milena Kruszniewska TVP1 "Wiadomości", reporterka - zwolniona
 94. Marian Kubalica TVPSport, dyrektor - rezygnacja
 95. Jakub Kubica TVP1 red. katolicka - zwolniony
 96. Maciej Kucharski Radio Merkury - rezygnacja
 97. Piotr  Kuciński TVP2, producent - zwolniony
 98. Jarosław Kulczycki TVP Info, prezenter - zwolniony
 99. Roman Kurkiewicz RDC, likwidacja programu, zakończenie współpracy
 100. Jarosław Kusto PR Kielce, dyrektor - zwolniony
 101. Katarzyna Kuszyńska TVP Kultura, redaktorka i wydawca - zwolniona
 102. Iwona Kutyna TVP 2 "Panorama", TVP Info "Po przecinku" - zwolniona
 103. Mariusz Kwaśniewski Radio Merkury, dziennikarz, autor i prezenter programów muzycznych - zwolniony
 104. Tomasz Kwaśniewski RDC, prowadzący audycję Popołudnie RDC - rezygnacja
 105. Anna Kwiatkowska TVP Historia - odsunięta od prowadzenia programów
 106. Damian Kwiek PRIII, dziennikarz - zwolniony
 107. Marek Lehnert PR, korespondent, Rzym - zwolniony
 108. Izabela Leśkiewicz TVP Info, wydawca - zwolniona
 109. Karolina Lewicka TVP1 "Wiadomości" i TVP2 "Panorama", reporterka /prezenterka - rezygnacja
 110. Hanna Lis TVP2 "Panorama", prezenterka - zwolniona
 111. Anna Lisowska TVP2 "Panorama", wydawca - zwolniona
 112. Zuzanna Łapicka TVP1, kier. redakcji kulturalnej - rezygnacja
 113. Paweł Ławiński Portal Polskieradio.pl, wicedyrektor - zwolniony
 114. Tomasz Ławnicki PR3, z-ca kierownika redakcji Aktualności - zwolniony
 115. Cezary Łazarewicz TVP Info, komentator - rezygnacja ze współpracy
 116. Dariusz Łukawski TVP2 wicedyrektor publicystyki, wydawca - rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
 117. Krzysztof Łuszczewski PR4, red. naczelny - zwolniony
 118. Sławomir Majcher TVP Warszawa, dyrektor - odwołany, zostaje na innym stanowisku
 119. Marcin Majchrowski PR II, dziennikarz, sekretarz ZZ pracowników II i III - zwolniony dyscyplinarnie
 120. Artur Makara PR1, kierownik redakcji publicystyki - zwolniony
 121. Masza Makarowa, Polskie Radio dla Zagranicy, red. rosyjska - rezygnacja
 122. Katarzyna Malinowska, TVP Kultura,kierownik redakcji filmu - zwolniona
 123. Juliusz Maliszewski Polskie Radio dla Zagranicy, dyrektor - odwołany
 124. Radosław Masłowski TVP2 "Panorama" - zwolniony
 125. Piotr Maślak TVP Info, prezenter - zwolniony
 126. Dominika Matuszak TVP i TVPInfo, dziennikarka - zwolniona
 127. Anna Mentlewicz TVP1, wice-dyrektor Redakcji Audycji Społeczno - Publicystycznych - przeniesiona do Redakcji Rolnej
 128. Beata Mes TVP Poznań, kierredakcji informacji - zwolniona
 129. Grażyna Mędrzycka-Gęsicka PR3, kier redakcji Aktualności - zwolniona
 130. Tomasz Michniewicz PRI, dziennikarz - rezygnacja
 131. Joanna Mielewczyk PRIII, dziennikarka, prowadząca - odebranie programów
 132. Małgorzata Mierzejewska TVP ABC, szefowa redakcji - zwolniona
 133. Andrzej Mietkowski Portal Polskieradio.pl, dyrektor i red. Naczelny - zwolniony
 134. Marek Mikos TVP OTV Kielce, dyrektor - rozwiązanie umowy, za porozumieniem
 135. Dorota Milewska TVP Białystok, sekretarz programu - przesunięta na inne stanowisko
 136. Jerzy Modlinger TVP1, kier. Teleespresu - przeniesiony na inne stanowisko (do Akademii Telewizyjnej)
 137. Paweł Moskalewicz TVP Info, wydawca – rezygnacja
 138. Jerzy Nachel TVP Katowice dyrektor i red. naczelny- zwolniony
 139. Krzysztof Nakonieczny TVP Teleexspress, dziennikarz - zwolniony
 140. Grzegorz Nawrocki TVP Polonia prowadzący programy - rezygnacja
 141. Katarzyna Nazarewicz TVP1 zca kierownika Redakcji Rozrywki, Kultury i Widowisk - przeniesiona na inne stanowisko (do Akademii Telewizyjnej)
 142. Michał Niepytalski TVP2 Teleexpres, dziennikarz - rezygnacja
 143. Michał Niewiadomski PR1 Szef redakcji Aktualności - zwolniony
 144. Jan Ordyński PR 1 i TVP Info prowadzący programy- w PR rozwiązanie umowy, w TVP Info likwidacja programu
 145. Michał Nogaś PR III dziennikarz - rezygnacja
 146. Nina Nowakowska Radio Merkury dziennikarka - rezygnacja
 147. Maciej Orłoś TVP, Telexpress, gospodarz i prowadzący - rezygnacja
 148. Artur Orzech PRIII, dziennikarz - rezygnacja
 149. Joanna Osińska TVP Info, prezenterka - zwolniona
 150. Bogumił Osiński TVP, dyrektor Ośrodka programów Regionalnych - usunięty ze stanowiska
 151. Dorota Osman z-ca szefowej TVP ABC - zwolniona
 152. Michał Owerczuk TVP1Wiadomości, reporter - zwolniony
 153. Jerzy Owsiak PRIII, prowadzący program - zwolniony
 154. Barbara Paciorkowska TVP2, kier. redakcji filmu dokumentalnego i reportażu - rezygnacja
 155. Lech Parell PR Gdańsk dyrektor, red. naczelny - zwolniony
 156. Barbara Paciorkowska TVP2 kier. redakcji filmu dokumentalnego - rezygnacja
 157. Barbara Pawłowska TVP1 kier. redakcji dokumentu - rezygnacja
 158. Andrzej Petelski TVP Białystok, red. naczelny, dyrektor - zwolniony
 159. Antoni Piekut PR III dziennikarz - rezygnacja
 160. Tomasz Pietraszak TVP Bydgoszcz - zwolniony
 161. Katarzyna Pilarska PR1, dziennikarz, wydawca - rezygnacja
 162. Tomasz Płuciennik TVP Info, wydawca serwisów informacyjnych - rezygnacja
 163. Marzena Podgórska TVP2, kier. redakcji widowsk artystycznych - rezygnacja
 164. Danuta Postolska TVP2, Teleexpress, dziennikarka - zwolniona
 165. Marcin Pulit PR Kraków dyrektor i red. naczelny - zwolniony
 166. Iwona Radziszewska TVP Info portal, dziennikarka - rezygnacja
 167. Paweł Radziszewski TVP Info, wicedyrektor - zwolniony
 168. Piotr Radziszewski TVP 1, dyrektor - rezygnacja
 169. Tomasz Rakowski TVP Lublin, dyrektor - odwołany, odchodzi za porozumieniem stron
 170. Magdalena Rigamonti PR24 - dziennikarka, prowadząca programy - zakończenie współpracy
 171. Ewa Rogala PR1 dziennikarka "Aktualności" – zwolniona
 172. Piotr Rogoziński TVP Kielce, wydawca – zwolniony
 173. Agnieszka Rokita TVP Kielce, wydawca - zwolniona
 174. Diana Rudnik TVP1, "Wiadomości"- rezygnacja
 175. Małgorzata Rybczyńska Radio Merkury, szefowa neewsroom, reporterka - zwolniona
 176. Krzysztof Rzyman PR1, dziennikarz gospodarczy - rezygnacja
 177. Grzegorz Sajór TVP1 "Wiadomości", wydawca - przeniesiony do TVP Info, potem zwolniony
 178. Agata Sakowicz TVP Białystok prezenterka - zwolniona
 179. Grzegorz Sawicki TVP OTV Białystok dyrektor – zwolniony
 180. Magdalena Siemiatkowska TVP Info, wydawca - zwolniona
 181. Małgorzata Serafin TVP Info, wydawca - zwolniona
 182. Tomasz Siekielski TVP1, autor i prowadzący program - rezygnacja
 183. Monika Sieradzka TVP 2 kier. redakcji - rezygnacja
 184. Andrzej Siezieniewski, PR prezes zarządu, red. naczelny - zwolniony
 185. Jakub Sito, TVP Warszawa, dziennikarz - zwolniony
 186. Krzysztof Skiba TVP INFO, prowadzący audycję - zakończenie współpracy
 187. Marek Składowski, PR Łódź - rezygnacja
 188. Jacek Skorus TVP, Panorama, szef redakcji - rozwiązanie umowy
 189. Ewa Slezak TVP1, szefowa publicystyki -usunięta ze stanowiska
 190. Jacek Snopkiewicz TVP - rezygnacja
 191. Magdalena Sobkowiak TVP, korespondentka - odwołana
 192. Anna Sochacka Radio Merkury, dziennikarka - rezygnacja
 193. Igor Sokołowski TVP Info, dziennikarz – zwolniony
 194. Paweł Sołtys PR III, dziennikarz, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników II i III Porgramu PR - zwolniony dyscyplinarnie
 195. Jerzy Sosnowski PR III, autor i prowadzący programy - zwolniony
 196. Małgorzata Spór PR III redaktorka i czytająca programy informacyjne - przeniesiona na inne stanowisko
 197. Tomasz Stawiszyński PR RDC, komentator - rezygnacja
 198. Mira Suchowiejko TAI, kierownik red. zagranicznej - usunięta ze stanowiska
 199. Monika Sułkowska PRIII, dziennikarka - rezygnacja
 200. Tomasz Sygut TVP Info, dyrektor - rezygnacja
 201. Mariusz Syta, PR1, prowadzący programy - rezygnacja
 202. Jacek Szarek TVP Rzeszów, dyrektor - odwołany
 203. Marta Szostkiewicz Radio Kraków, kier. redakcji publicytstyki - rezygnacja
 204. Andrzej Szozda PolskieRadio.pl, zastepca kierownika redakcji informacji - zwolniony
 205. Przemysław Szubartowicz PR 1, publicysta - rezygnacja
 206. Andrzej Szwabe PR Lublin dyrektor - zwolniony
 207. Mariusz Szymyślik Radio Merkury, dyrektor, wydawca - zwolniony
 208. Witol Tabaka TVP 2 Panorama dziennikarz - zwolniony
 209. Jacek Tacik TVP1 "Wiadomości, reporter - zwolniony
 210. Beata Tadla TVP1 "Wiadomosci", prezenterka - zwolniona
 211. Kamila Terpiał PR 1, reporterka - usunieta z grafiku, pozbawiona możliwości pracy
 212. Grażyna Torbicka TVP2, dziennikarka, autorka programów - zwolniona
 213. Mateusz Trojan TVP, Teleexpres, dziennikarz kulturalny - zwolniony
 214. Bogdan Ulka TVP1 "Wiadomości", wydawca - zwolniony
 215. Janusz Weiss PR1, odebranie programu - zakończenie współpracy
 216. Marek Wałuszko TVP Gdańsk, dyrektor - rezygnacja
 217. Joanna Warecha TVP zastępca dyrektora Ośrodka Programów Regionalnych - zwolniona
 218. Maciej Wąsowicz TVP Info, prezenter - rezygnacja
 219. Dominika Wielowieyska TVP Info, autorka i prowadząca program - rezygnacja
 220. Radomir Wit TVP Info, dziennikarz - rezygnacja
 221. Cezary Wojtczak - Prezes Radia Pomorza i Kujaw (PiK) - zwolniony
 222. Piotr Wojtkowiak TVP Info wydawca – rezygnacja
 223. Ewa Wolniewicz TVP Wrocław, dyrektorka - zwolniona
 224. Natalia Woroszylska PR dla Zagranicy, kierownik redakcji - oddelegowana do Biura programowego
 225. Bożena Wójtowicz-Waszak TVP3, kierowniczka oprawy programu, Ośrodek programów Regionalnych - zwolniona
 226. Maciej Wróbel TVP Olsztyn, prezenter, szef informacji - zwolniony
 227. Dorota Wysocka-Schnepf TVP, korespondentka w USA - zwolniona
 228. Marcin Zaborski, prowadzący programy w PR III i TVP Historia - rezygnacja
 229. Patryk Zalasiński TVP Info - rezygnacja
 230. Anna Zaleska PAP, kier. redakcji krajowej - zwolniona
 231. Anna Zaleśna-Sewera PR III, redaktorka i prowadząca serwisy informacyjne - przeniesiona na inne stanowisko
 232. Sławomir Zieliński TVP, Dyrektor Biura Koordynacji Programowej - zwolniony
 233. Wojciech Zimiński PR III, dziennikarz - rezygnacja
 234. Tomasz Zimoch PR, dziennikarz - rezygnacja
 235. Anatol Zymnin PR dla Zagranicy, kier. red. ukraińskiej - zwolniony
 236. Jagoda Żołędziowska TVP dziennikarka, wydawczyni ostatnio Ośrodek Programów Regionalnych - zwolniona

by NTIinnovations.pl