FB LINK

Aktualności

17.11.2016, 15:58

Przeciw cenzurze w Polskim Radiu. Oświadczenie Towarzystwa Dziennikarskiego

Towarzystwo Dziennikarskie solidarne z protestem dziennikarzy Trójki: "Będziemy z Wami protestować w niedzielę w południe, pod siedzibą Waszego radia".

16.11.2016, 20:58

Dziennikarze i pracownicy Polskiego Radia w obronie koleżanek

"Zwracamy się do Pani z apelem o poszanowanie zasad niezależności i rzetelności dziennikarskiej oraz kultury pracy w Polskim Radio". 112 pracowników Polskiego Radia podpisało się pod listem do Prezes Zarządu Polskiego Radia, Barbary Stanisławczyk-Żyła.

14.11.2016, 15:23

Bronimy wolnośc słowa. Towarzystwo dziennikarskie apeluje o wpłaty na pomoc dziennikarzom w Turcji

W Turcji od lipca zamknięto ok. 170 gazet, agencji informacyjnych i kanałów telewizyjnych, tysiące dziennikarzy zwolniono, 700 cofnięto akredytację, ponad stu aresztowano. Towarzystwo Dziennikarskie apeluje o wpłaty na rzecz represjonowanych i więzionych dziennikarzy w Turcji. Okażmy im solidarność. Nasza pomoc trafi do dziennikarzy za pośrednictwem Europejskiej Federacji Dziennikarzy (EFJ). Konto:  97 1160 2202 0000 0002 2610 5573 z dopiskiem Turcja

01.11.2016, 11:39

Oświadczenie - Brońmy wolności słowa

Wolnych mediów jest w Polsce coraz mniej. Media publiczne stały się narzędziami rządowej propagandy oczerniającej opozycję, sądownictwo z Trybunałem Konstytucyjnym i organizacje pozarządowe z Komitetem Obrony Demokracji. W światowym rankingu wolności prasy „Reporterów bez Granic” Polska spadła z 18 miejsca w 2015 r. na 47 w 2016 r..

03.08.2016, 21:07

Oświadczenie Towarzystwa Dziennikarskiego w sprawie represjonowanych dziennikarzy w Turcji.

Z rosnącym niepokojem obserwujemy poczynania rządu tureckiego po stłumieniu zamachu: represje wymierzone są nie tylko w zamachowców, lecz w samo społeczeństwo. Trudno nam uwierzyć, że zwolnienie z pracy 60 tysięcy ludzi, w tym ponad 20 tysięcy nauczycieli, służy obronie demokracji.

26.07.2016, 14:42

Towarzystwo Dziennikarskie przeciwko zakłamywaniu historii

Ujawniona w roku 2000 zbrodnia na żydowskiej ludności miasta Jedwabne wstrząsnęła polską opinią publiczną. Śledztwo wszczęte przez prokuraturę Instytutu Pamięci Narodowej wykazało, że głównymi sprawcami tej zbrodni byli Polacy, którzy korzystając z przyzwolenia okupanta niemieckiego w okrutny sposób zamordowali kilkuset żydowskich sąsiadów. Późniejsze ustalenia polskich naukowców pokazały, że Jedwabne nie było niestety wyjątkiem. Latem 1941 r. do podobnych mordów z kluczowym udziałem Polaków doszło w 23 miejscowościach północnowschodniej Polski. W ostatnich latach powstało na ten temat szereg poważnych opracowań.

16.07.2016, 19:35

Apel Towarszystwa Dziennikarskiego w sprawie powołania Rady Mediów Narodowych - zostawcie Radę Prawu i Sprawiedliwości

Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło trzy kandydatury swoich posłów na członków Rady Mediów Narodowych, teraz oczekuje na kandydatury partii opozycyjnych. Towarzystwo Dziennikarskie apeluje do tych partii: nie wysuwajcie żadnych kandydatur, zostawcie Radę Mediów Narodowych PiS.

23.06.2016, 18:19

List Towarzystwa do Rzecznika Prasowego MSZ

Szanowny Panie ! 15 czerwca br. Pani Joanna Klepacka, II sekretarz ambasady polskiej  w Wiedniu, wysłała list do szefowej dodatku "Album" w austriackim dzienniku "Der Standard" w sprawie artykułu autorstwa znanego dziennikarza Martina Pollacka pod tytułem Polen, das Freund – Feind – Schema zamieszczonego w "Albumie" w dniu 30 kwietnia 2016. Pani Klepacka stwierdziła, że tekst Pollacka jest jednostronny i w wielu miejscach niesprawiedliwy. Dodała, że jej zdaniem czytelnicy Albumu powinni dostać szansę odebrania stanowiska ‘drugiej strony’ i przekazała redakcji artykuł Jacka Czaputowicza, prosząc aby redakcja zamieściła tekst Pana Profesora w następnym numerze Albumu.

12.06.2016, 22:35

Rezolucja Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ/IFJ dotycząca Polski

Przez cały miniony tydzień trwał  w Angers we Francji 29 kongres największej światowej organizacji dziennikarskiej Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ/IFJ , skupiającej związki i stowarzyszenia dziennikarzy z ponad 140 krajów ze wszystkich kontynentów. . Istniejąca od 1929 roku organizacja skupia już około 600 tysięcy członków. W Angers dyskutowano o wszystkich   najważniejszych problemach światowego dziennikarstwa, wybrano też nowe władze Federacji. Jej prezydentem został Belg Philippe Leruth. Kongres zakończył się przyjęciem wielu rezolucji, w tym jednej, przedstawionej przez trzy francuskie związki dziennikarskie dotyczącej Polski.

10.06.2016, 23:02

List otwarty w sprawie zwolnienia Moniki Olejnik z Radia ZET

Każdy redaktor naczelny i każdy wydawca ma prawo swobodnie kształtować politykę kadrową prowadzonej redakcji – to oczywiste i bezdyskusyjne. Tak samo jak to, że dziennikarze nie muszą tłumaczyć swoich decyzji o podjęciu pracy lub rezygnacji z zatrudnienia.

10.06.2016, 0:31

Dobra zmiana - maj

Dopisaliśmy do listy 23 osoby. Przypominamy, że Towarzystwo Dziennikarskie oferuje pomoc prawną wszystkim zwalnianym dziennikarzom.

10.06.2016, 1:10

Walne zebranie członków Towarzystwa Dziennikarskiego

9 maja na walnym zebraniu członków Towarzystwa Dziennikarskiego wybrano władze na nową, dwuletnią kadencję. Prezesem ponownie został Seweryn Blumsztajn, a wiceprezesami - Krzysztof Bobiński i Jan Ordyński. Do komisji rewizyjnej weszli: Weronika Kostyrko, Anna Kwiatkowska i Robert Walenciak a do sądu koleżeńskiego: Renata Kim, Ewa Szprynger i Jarosław J. Szczepański.

03.06.2016, 9:21

List z Lublina

List do Towarzystwa Dziennikarskiego. Z pracy w TVP Lublin zrezygnowała Anna Drączkowska, związana z TVP ponad 20 lat.

17.05.2016, 23:55

W Sejmie odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektów ustaw o mediach narodowych.

Zdaniem Towarzystwa Dziennikarskiego kluczem do oceny projektu Ustawy o Mediach Narodowych jest sposób wyłaniania Rady Mediów Narodowych - na dzisiejszym wysłuchaniu opinię Towarzystwa Dziennikarskiego przedstawił prezes Seweryn Blumsztajn.

17.05.2016, 23:50

Wysłuchanie publiczne, stanowisko przedstawione przez sygnatariuszy Obywatelskiego Paktu na Rzecz Mediów

Doceniając wysiłek projektodawców i odważne zmierzenie się z problemem zapewnienia stałego i niezależnego finansowania mediów publicznych, a także próbę uspołecznienia mediów poprzez  wzmocnienie roli społecznych rad programowych, stwierdzamy, że projekty  ustaw: o mediach narodowych (druk sejmowy nr 442), składce audiowizualnej (druk nr 443) oraz przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej (druk nr 444), które wpłynęły do Sejmu jako projekty grupy posłów PiS, nie realizują zapisów Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych i nie tworzą warunków do budowy mediów niezależnych, pluralistycznych, wolnych od partyjnych, politycznych i komercyjnych wpływów, realizujących misję publiczną w duchu otwartości, odpowiedzialności, rzetelności oraz poszanowania różnorodności światopoglądowej i kulturowej wszystkich obywateli naszego kraju.

12.05.2016, 21:42

Przed wysłuchaniem publicznym w Sejmie. Stanisław Jędrzejewski: Z publicznych - narodowe

Obecność  projektu trzech ustaw o mediach publicznych w Sejmie  oznacza, że jesteśmy w przededniu fundamentalnych zmian organizacji i działania tych mediów  w Polsce. Przede wszystkim chodzi o zmianę formuły prawnej publicznych organizacji medialnych. Dotychczasowe spółki skarbu państwa zostaną przekształcone w państwowe osoby prawne, tworząc „media narodowe”. Zmiana nazwy, choć ma charakter symboliczny, wskazuje jednak na ogólniejszą orientację polityczno-ideologiczną wnioskodawców. W aspekcie organizacyjno-prawnym przekształcenie to jest niepotrzebne i niweczy dorobek, który przez ponad 26 lat funkcjonowania udało się wypracować tym instytucjom. Spółki prawa handlowego obrosły bogatą praktyką stosowania prawa, orzecznictwem prawnym, zwyczajami itd. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza w sytuacji różnego rodzaju konfliktów, kontrowersji i sporów międzyinstytucjonalnych. Są to formy prawne znane w świecie mediów publicznych, choćby w krajach skandynawskich. Nowe uregulowania oznaczają, że trzeba będzie od nowa gromadzić doświadczenia związane z codzienną praktyką funkcjonowania tych mediów w nowej formule prawno-ekonomicznej.

12.05.2016, 22:29

Europejska Federacja Dziennikarzy o sytuacji mediów w Polsce

25 i 26 kwietnia w Sarajewie odbyło się zgormadzenie ogólne Europejskiej Federacji Dziennikarzy. Delegaci podjeli uchwałę dotyczącą Polski: "W ślad za misją do Polski ze stycznia br. Europejska Federacja Dziennikarzy pozostaje zaniepokojona sytuacją mediów publicznych w Polsce. Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Federacji Dziennikarzy wyraża solidarność z polskimi dziennikarzami . Udzielamy zdecydowanego poparcia ich uzasadnionym prawom opierającym się o poszanowanie Europejskiej Karty Praw Podstawowych oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka."

25.04.2016, 23:45

Kwiecien - otrzymaliśmy informacje o 16 osobach zwolnionych z mediów narodowych.

W kwietniu dopisalismy do naszej listy Bogumiła Osińskiego, usunietego za stanowiska dyrektora Ośrodka Programów Regionalnych, Joannę Warechę, usuniętą ze stanowiska zastępcy dyrektora Ośrodka Programów Regionalnych, Daniela Czarneckiego, zwolnionego zastępcę Dyrektora TVP1, Bożenę Wojtowicz-Waszak, kierowniczkę oprawy programu Ośrodka Programów Regionalnych TVP3, Martę Bobowską, dziennikarkę, wydawcę TVP Opole, Lenę Bretes, dyrektorkę TVP Poznań, Jakuba Sito, dziennikarza TVP Warszawa, Romana Kurkiewicza z Radia dla Ciebie.

02.05.2016, 0:03

Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych

W imieniu Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych – koalicji ponad 70 organizacji, ruchów oraz stowarzyszeń obywatelskich i kulturalnych wystosowany został List Otwarty do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego o wysłuchanie publiczne w sprawie projektów ustaw o mediach narodowych i skladce audiowizualnej.

26.04.2016, 0:07

Wyniki monitoringu audycji informacyjnych

W ubiegłym tygodniu TVP1 zanotowała najsłabszy udział w historii prowadzenia badań telemetrycznych w Polsce. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zleciła naukowcom ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej przeprowadzenie analizy audycji informacyjnych nadawanych przez TVN, Polsat i Telewizję Polską. Analizą objęto zawartość ośmiu wydań Wiadomości, Faktów i Wydarzeń, wyemitowanych w dniach 4-11 lutego 2016 roku.

"Dobra zmiana" w mediach

Publikujemy i aktualizujemy listę dziennikarzy radia i telewizji, ofiar „dobrej zmiany” w mediach publicznych. Nie wszystkie wymienione niżej osoby zostały po prostu zwolnione z pracy. Wiele z nich złożyło wypowiedzenia, nie chcąc uczestniczyć w politycznej pacyfikacji mediów, wielu skłoniono do rozwiązania umowy o pracę za zgodą stron, oferując lepsze warunki rozstania niż w przypadku wypowiedzenia. Na liście są też dziennikarze, którym uniemożliwiono pracę zabierając dyżury i tacy, z którymi rozwiązano umowy zlecenia. Są też przypadki przeniesienia niektórych osób na mniej „wrażliwe” politycznie stanowiska. Wszystkich uznaliśmy za ofiary politycznej czystki w mediach publicznych.

Prosimy o przekazywanie nam informacji do których sami nie mogliśmy dotrzeć.

 1. Marzena Adamczyk TVP Kultura, sekretarz programowy - zwolniona
 2. Hanna Andrzejczak - z-ca dyrektora biura koordynacji programowej - odwołana ze stanowiska
 3. Monika Antkiewicz TVP Info, reporterka - rezygnacja
 4. Marcin Antosiewicz TVP, korespondent w Berlinie - zwolniony
 5. Sławomir Assendi PR1, wicedyrektor - rezygnacja
 6. Olena Babakowa PR dla Zagranicy, dziennikarka - zwolniona
 7. Wojciech Biedak Radio Merkury Poznań dziennikarz - zwolniony
 8. Kamila Biedrzycka-Osica TVP Info, prowadząca - odsunięta od prowadzenia programu, rezygnacja
 9. Aleksandra Biernacka TVP2, z-ca szefa redakcji dokumentu i reportażu - zwolniona
 10. Marta Bobowska TVP Opole, dziennikarka, wydawca - zwolniona
 11. Mariusz Bojarowicz Radio OLsztyn - zwolniony
 12. Romulad Bokun TVP3, sekretarz programowy - zwolniony
 13. Mariusz Borkowski PR IAR, dyrektor - rezygnacja
 14. Lena Bretes TVP Poznań, dyrektorka - zwoniona
 15. Katarzyna Buszkowska PAP Media dyrektor - zwolniona
 16. Elżbieta Byszewska TVP1 "Wiadomości", reporterka - przeniesiona do "Panoramy"
 17. Agata Całkowska dziennikarka TVP Info - rezygnacja
 18. Marcin Celiński TVP Info, prowadzący program - zerwanie współpracy
 19. Dorota Ceran TVP Łódź dziennikarka - zwolniona
 20. Tomasz Chaciński PR Szczecin, red. naczelny, szef redakcji informacji - zwolniony
 21. Marcin Chłopaś TVP1 Teleekspress, dziennikarz - zwolniony
 22. Ewa Chrabąszcz TVP3 sekretarz programu - zwolniona
 23. Waldemar Chudziak TVP2 "Panorama", wydawca  - zwolniony
 24. Mirosław Cichy TVP2 reporter "Panoramy" - zwolniony
 25. Jan Ciszecki, TVP2 "Panorama" dziennikarz, wydawca - zwolniony
 26. Andrzej Ciszewski TVP Białystok, szef i wydawca progr. informacyjnych - zwolniony
 27. Barbara Czajkowska TVP Info, autorka i prowadząca programy Kod dostępu i Reguły gry - odebranie programów, zerwanie współpracy
 28. Maciej Czajkowski TVP1 "Wiadomości”, sekretarz redakcji - zwolniony
 29. Daniel Czarnecki TVP1, zastepca dyrektora - zwolniony
 30. Marek Czunkiewicz TVP Info, producent - zwolniony
 31. Marek Czyż TVP Info, prowadzący, odsunięty od prowadzenia programu - rezygnacja
 32. Ryszard Ćwirlej Radio Merkury - rezygnacja
 33. Kamil Dąbrowa PR I, Dyrektor - zwolniony dyscyplinarnie
 34. Zuzanna Dąbrowska PRI, dziennikarka - rezygnacja
 35. Anna Dębowska PR RDC - odebrano prowadzenie programu
 36. Justyna Dobrosz-Oracz TVP1 "Wiadomości", reporterka - zwolniona
 37. Mikołaj Dobrowolski TVP1, szef Eurowizji - zwolniony
 38. Wojciech Dorosz PRII, dziennikarz, wiceprzewodniczący ZZ Pracowników Programu II i III - zwolniony dyscyplinarnie
 39. Tadeusz Doroszuk TVP Historia, dyrektor - odwołany ze stanowiska
 40. Anna Drączkowska TVP Lublin, dziennikarka - rezygnacja
 41. Grzegorz Drymer PR, korespondent w Londynie - zwolniony
 42. Kamil Dziubka TVP1 "Wiadomości", reporter - zwolniony
 43. Leszek  Dziura TVP Kraków,  dyrektor - zwolniony
 44. Justyna Dżibik-Kluge PR1, dziennikarz - rezygnacja
 45. Adam Feder TVP Info, reporter - zwolniony
 46. Andrzej Fidyk TVP1, szef redakcji dokumentu -  odszedł za porozumieniem stron
 47. Tomasz Frankowski TVP Teleexpress, dziennikarz - zwolniony
 48. Jolanta Gadek PR Białystok, dyrektor - odwołana ze stanowiska
 49. Jacek Gasiński TVP korespondent w Moskwie - zwolniony
 50. Ewa Godlewska-Jeneralska TVP2 "Panorama", wydawca - rezygnacja
 51. Andrzej Godlewski TVP1, wicedyektor ds. audycji publicystycznych i społecznych - zwolniony
 52. Jacek Grudzień TVP Łódź dyrektor, red. naczelny - zwolniony
 53. Henryk Grzonka Radio katowice dyr. i red. naczelny - zwolniony
 54. Agnieszka Gulczyńska Radio Merkury, dziennikarka - zwolniona
 55. Artur Gurec  Gorzów Wlkp TVP, mianowano na jego miejsce nowego dyrektora choć Gurec przebywa na urlopie,
 56. Nicholas Hodge PR dla Zagranicy, dziennikarz,  - rezygnacja
 57. Grzegorz Hoffman PR3, kierownik redakcji muzycznej - odsunięty od stanowiska
 58. Igor Isajew PR dla Zagranicy, dziennikarz - zwolniony
 59. Katarzyna Janowska TVP Kultura, dyrektor – rezygnacja
 60. Wojciech Jankowski Radio Gdańsk, kier. redakcji informacji - zwolniony
 61. Kinga Jasionowska TVP Kielce, wydawca - zwolniona
 62. Piotr Jaźwinski TVP1 "Wiadomości" reporter - zwolniony
 63. Magdalena Jethon PR III, dyrektor- rezygnacja
 64. Jolanta Kaczmarek RDC, prezes - odwołana
 65. Jerzy Kapuściński TVP2, dyrektor - rezygnacja
 66. Łukasz Kardas TVP Polonia, dyrektor - odwołany
 67. Magdalena Karpińska TVP1 "Wiadomości", reporterka, przeniesiona do "Panoramy" - rezygnacja
 68. Elżbieta Kiernicka PR dyr. Agencji Muzycznej PR - zwolniona
 69. Jerzy Kisielewski TVP Info - odebranie programu, zakończenie współpracy
 70. Andrzej Klewiado PR1 serwisant - rezygnacja
 71. Żenia Klimakin PR dla Zagranicy, z-ca kier. redakcji rosyjskiej - zwolniony
 72. Krzysztof Komorski PR Lublin, red. naczelny - zwolniony
 73. Małgorzata Kościelniak PRI dziennikarka - rezygnacja
 74. Jarosław Kowalski TVP Olsztyn, dyrektor - zwolniony
 75. Robert Kowalski PR 1, publicysta – zwolniony
 76. Łukasz Kowalski, TVP INFO, reporter- rezygnacja
 77. Marcin Kowalski TVP Info, prowadzący programy - zwolniony
 78. Dominika Kozłowska Radio Kraków - zerwanie współpracy
 79. Anna Krakowska PR III, zca dyrektora – przeniesiona
 80. Piotr Kraśko TVP1 "Wiadomości", szef redakcji - zwolniony
 81. Leszek Krawczyk TVP, korespondent w USA - odwołany
 82. Jarosław Kret TVP1 dziennikarz prezenter - zwolniony
 83. Milena Kruszniewska TVP1 "Wiadomości", reporterka - zwolniona
 84. Marian Kubalica TVPSport, dyrektor - rezygnacja
 85. Maciej Kucharski Radio Merkury - rezygnacja
 86. Piotr  Kuciński TVP2, producent - zwolniony
 87. Jarosław Kulczycki TVP Info, prezenter - zwolniony
 88. Roman Kurkiewicz RDC, likwidacja programu, zakończenie współpracy
 89. Jarosław Kusto PR Kielce, dyrektor - zwolniony
 90. Iwona Kutyna TVP 2 "Panorama", TVP Info "Po przecinku" - zwolniona
 91. Mariusz Kwaśniewski Radio Merkury, dziennikarz, autor i prezenter programów muzycznych - zwolniony
 92. Tomasz Kwaśniewski RDC, prowadzący audycję Popołudnie RDC - rezygnacja
 93. Anna Kwiatkowska TVP Historia - odsunięta od prowadzenia programów
 94. Damian Kwiek PRIII, dziennikarz - zwolniony
 95. Izabela Leśkiewicz TVP Info, wydawca - zwolniona
 96. Karolina Lewicka TVP1 "Wiadomości" i TVP2 "Panorama", reporterka /prezenterka - rezygnacja
 97. Hanna Lis TVP2 "Panorama", prezenterka - zwolniona
 98. Anna Lisowska TVP2 "Panorama", wydawca - zwolniona
 99. Paweł Ławiński Portal Polskieradio.pl, wicedyrektor - zwolniony
 100. Tomasz Ławnicki PR3, z-ca kierownika redakcji Aktualności - zwolniony
 101. Cezary Łazarewicz TVP Info, komentator - rezygnacja ze współpracy
 102. Dariusz Łukawski TVP2 wicedyrektor publicystyki, wydawca - rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
 103. Sławomir Majcher TVP Warszawa, dyrektor - odwołany, zostaje na innym stanowisku
 104. Marcin Majchrowski PR II, dziennikarz, sekretarz ZZ pracowników II i III - zwolniony dyscyplinarnie
 105. Artur Makara PR1, kierownik redakcji publicystyki - zwolniony
 106. Masza Makarowa, Polskie Radio dla Zagranicy, red. rosyjska - rezygnacja
 107. Katarzyna Malinowska, TVP Kultura,kierownik redakcji filmu - zwolniona
 108. Juliusz Maliszewski Polskie Radio dla Zagranicy, dyrektor - odwołany
 109. Radosław Masłowski TVP2 "Panorama" - zwolniony
 110. Piotr Maślak TVP Info, prezenter - zwolniony
 111. Dominika Matuszak TVP i TVPInfo, dziennikarka - zwolniona
 112. Anna Mentlewicz TVP1, wice-dyrektor Redakcji Audycji Społeczno - Publicystycznych - przeniesiona do Redakcji Rolnej
 113. Beata Mes TVP Poznań, kierredakcji informacji - zwolniona
 114. Grażyna Mędrzycka-Gęsicka PR3, kier redakcji Aktualności - zwolniona
 115. Tomasz Michniewicz PRI, dziennikarz - rezygnacja
 116. Joanna Mielewczyk PRIII, dziennikarka, prowadząca - odebranie programów
 117. Małgorzata Mierzejewska TVP ABC, szefowa redakcji - zwolniona
 118. Andrzej Mietkowski Portal Polskieradio.pl, dyrektor i red. Naczelny - zwolniony
 119. Marek Mikos TVP OTV Kielce, dyrektor - rozwiązanie umowy, za porozumieniem
 120. Dorota Milewska TVP Białystok, sekretarz programu - zwolniona
 121. Jerzy Modlinger TVP1, kier. Teleespresu - przeniesiony na inne stanowisko (do Akademii Telewizyjnej)
 122. Paweł Moskalewicz TVP Info, wydawca – rezygnacja
 123. Jerzy Nachel TVP Katowice dyrektor i red. naczelny- zwolniony
 124. Krzysztof Nakonieczny TVP Teleexspress, dziennikarz - zwolniony
 125. Grzegorz Nawrocki TVP Polonia prowadzący programy - rezygnacja
 126. Katarzyna Nazarewicz TVP1 zca kierownika Redakcji Rozrywki, Kultury i Widowisk - przeniesiona na inne stanowisko (do Akademii Telewizyjnej)
 127. Michał Niewiadomski PR1 Szef redakcji Aktualności - zwolniony
 128. Jan Ordyński PR 1 i TVP Info prowadzący programy- w PR rozwiązanie umowy, w TVP Info likwidacja programu
 129. Michał Nogaś PR III dziennikarz - rezygnacja
 130. Nina Nowakowska Radio Merkury dziennikarka - rezygnacja
 131. Maciej Orłoś TVP, Telexpress, gospodarz i prowadzący - rezygnacja
 132. Joanna Osińska TVP Info, prezenterka - zwolniona
 133. Bogumił Osiński TVP, dyrektor Ośrodka programów Regionalnych - usunięty ze stanowiska
 134. Michał Owerczuk TVP1Wiadomości, reporter - zwolniony
 135. Jerzy Owsiak PRIII, prowadzący program - zwolniony
 136. Lech Parell PR Gdańsk dyrektor, red. naczelny - zwolniony
 137. Andrzej Petelski TVP Białystok, red. naczelny, dyrektor - zwolniony
 138. Antoni Piechut PR III dziennikarz - rezygnacja
 139. Tomasz Pietraszak TVP Bydgoszcz - zwolniony
 140. Katarzyna Pilarska PR1, dziennikarz, wydawca - rezygnacja
 141. Tomasz Płuciennik TVP Info, wydawca serwisów informacyjnych - rezygnacja
 142. Danuta Postolska TVP2, Teleexpress, dziennikarka - zwolniona
 143. Marcin Pulit PR Kraków dyrektor i red. naczelny - zwolniony
 144. Iwona Radziszewska TVP Info portal, dziennikarka - rezygnacja
 145. Paweł Radziszewski TVP Info, wicedyrektor - zwolniony
 146. Piotr Radziszewski TVP 1, dyrektor - rezygnacja
 147. Tomasz Rakowski TVP Lublin, dyrektor - odwołany, odchodzi za porozumieniem stron
 148. Magdalena Rigamonti PR24 - dziennikarka, prowadząca programy - zakończenie współpracy
 149. Ewa Rogala PR1 dziennikarka "Aktualności" – zwolniona
 150. Piotr Rogoziński TVP Kielce, wydawca – zwolniony
 151. Agnieszka Rokita TVP Kielce, wydawca - zwolniona
 152. Diana Rudnik TVP1, "Wiadomości"- rezygnacja
 153. Małgorzata Rybczyńska Radio Merkury, szefowa neewsroom, reporterka - zwolniona
 154. Krzysztof Rzyman PR1, dziennikarz gospodarczy - rezygnacja
 155. Grzegorz Sajór TVP1 "Wiadomości", wydawca - przeniesiony do TVP Info, potem zwolniony
 156. Agata Sakowicz TVP Białystok prezenterka - zwolniona
 157. Grzegorz Sawicki TVP OTV Białystok dyrektor – zwolniony
 158. Magdalena Siemiatkowska TVP Info, wydawca - zwolniona
 159. Małgorzata Serafin TVP Info, wydawca - zwolniona
 160. Tomasz Siekielski TVP1, autor i prowadzący program - rezygnacja
 161. Monika Sieradzka TVP 2 kier. redakcji - rezygnacja
 162. Andrzej Siezieniewski, PR prezes zarządu, red. naczelny - zwolniony
 163. Jakub Sito, TVP Warszawa, dziennikarz - zwolniony
 164. Krzysztof Skiba TVP INFO, prowadzący audycję - zakończenie współpracy
 165. Marek Składowski, PR Łódź - rezygnacja
 166. Jacek Skorus TVP, Panorama, szef redakcji - rozwiązanie umowy
 167. Ewa Slezak TVP1, szefowa publicystyki -usunięta ze stanowiska
 168. Jacek Snopkiewicz TVP - rezygnacja
 169. Magdalena Sobkowiak TVP, korespondentka - odwołana
 170. Anna Sochacka Radio Merkury, dziennikarka - rezygnacja
 171. Igor Sokołowski TVP Info, dziennikarz – zwolniony
 172. Paweł Sołtys PR III, dziennikarz, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników II i III Porgramu PR - zwolniony dyscyplinarnie
 173. Jerzy Sosnowski PR III, autor i prowadzący programy - zwolniony
 174. Małgorzata Spór PR III redaktorka i czytająca programy informacyjne - przeniesiona na inne stanowisko
 175. Tomasz Stawiszyński PR RDC, komentator - rezygnacja
 176. Mira Suchowiejko TAI, kierownik red. zagranicznej - usunięta ze stanowiska
 177. Tomasz Sygut TVP Info, dyrektor - rezygnacja
 178. Mariusz Syta, PR1, prowadzący programy - rezygnacja
 179. Jacek Szarek TVP Rzeszów, dyrektor - odwołany
 180. Marta Szostkiewicz Radio Kraków, kier. redakcji publicytstyki - rezygnacja
 181. Andrzej Szozda PolskieRadio.pl, zastepca kierownika redakcji informacji - zwolniony
 182. Przemysław Szubartowicz PR 1, publicysta - rezygnacja
 183. Andrzej Szwabe PR Lublin dyrektor - zwolniony
 184. Mariusz Szymyślik Radio Merkury, dyrektor, wydawca - zwolniony
 185. Witol Tabaka TVP 2 Panorama dziennikarz - zwolniony
 186. Jacek Tacik TVP1 "Wiadomości, reporter - zwolniony
 187. Beata Tadla TVP1 "Wiadomosci", prezenterka - zwolniona
 188. Kamila Terpiał PR 1, reporterka - usunieta z grafiku, pozbawiona możliwości pracy
 189. Grażyna Torbicka TVP2, dziennikarka, autorka programów - zwolniona
 190. Bogdan Ulka TVP1 "Wiadomości", wydawca - zwolniony
 191. Janusz Weiss PR1, odebranie programu - zakończenie współpracy
 192. Joanna Warecha TVP zastępca dyrektora Ośrodka Programów Regionalnych - zwolniona
 193. Maciej Wąsowicz TVP Info, prezenter - rezygnacja
 194. Dominika Wielowieyska TVP Info, autorka i prowadząca program - rezygnacja
 195. Radomir Wit TVP Info, dziennikarz - rezygnacja
 196. Cezary Wojtczak - Prezes Radia Pomorza i Kujaw (PiK) - zwolniony
 197. Piotr Wojtkowiak TVP Info wydawca – rezygnacja
 198. Ewa Wolniewicz TVP Wrocław, dyrektorka - zwolniona
 199. Natalia Woroszylska PR dla Zagranicy, kierownik redakcji - oddelegowana do Biura programowego
 200. Bożena Wójtowicz-Waszak TVP3, kierowniczka oprawy programu, Ośrodek programów Regionalnych - zwolniona
 201. Maciej Wróbel TVP Olsztyn, prezenter, szef informacji - zwolniony
 202. Dorota Wysocka-Schnepf TVP, korespondentka w USA - zwolniona
 203. Marcin Zaborski, prowadzący programy w PR III i TVP Historia - rezygnacja
 204. Patryk Zalasiński TVP Info - rezygnacja
 205. Anna Zaleska PAP, kier. redakcji krajowej - zwolniona
 206. Anna Zaleśny-Sewery PR III, redaktorka i prowadząca serwisy informacyjne - przeniesiona na inne stanowisko
 207. Sławomir Zieliński TVP, Dyrektor Biura Koordynacji Programowej - zwolniony
 208. Tomasz Zimoch PR, dziennikarz - rezygnacja
 209. Anatol Zymnin PR dla Zagranicy, kier. red. ukraińskiej - zwolniony
 210. Jagoda Żołędziowska TVP dziennikarka, wydawczyni ostatnio Ośrodek Programów Regionalnych - zwolniona

by NTIinnovations.pl