FB LINK

Aktualności

03.08.2016, 21:07

Oświadczenie Towarzystwa Dziennikarskiego w sprawie represjonowanych dziennikarzy w Turcji.

Z rosnącym niepokojem obserwujemy poczynania rządu tureckiego po stłumieniu zamachu: represje wymierzone są nie tylko w zamachowców, lecz w samo społeczeństwo. Trudno nam uwierzyć, że zwolnienie z pracy 60 tysięcy ludzi, w tym ponad 20 tysięcy nauczycieli, służy obronie demokracji.

26.07.2016, 14:42

Towarzystwo Dziennikarskie przeciwko zakłamywaniu historii

Ujawniona w roku 2000 zbrodnia na żydowskiej ludności miasta Jedwabne wstrząsnęła polską opinią publiczną. Śledztwo wszczęte przez prokuraturę Instytutu Pamięci Narodowej wykazało, że głównymi sprawcami tej zbrodni byli Polacy, którzy korzystając z przyzwolenia okupanta niemieckiego w okrutny sposób zamordowali kilkuset żydowskich sąsiadów. Późniejsze ustalenia polskich naukowców pokazały, że Jedwabne nie było niestety wyjątkiem. Latem 1941 r. do podobnych mordów z kluczowym udziałem Polaków doszło w 23 miejscowościach północnowschodniej Polski. W ostatnich latach powstało na ten temat szereg poważnych opracowań.

16.07.2016, 19:35

Apel Towarszystwa Dziennikarskiego w sprawie powołania Rady Mediów Narodowych - zostawcie Radę Prawu i Sprawiedliwości

Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło trzy kandydatury swoich posłów na członków Rady Mediów Narodowych, teraz oczekuje na kandydatury partii opozycyjnych. Towarzystwo Dziennikarskie apeluje do tych partii: nie wysuwajcie żadnych kandydatur, zostawcie Radę Mediów Narodowych PiS.

23.06.2016, 18:19

List Towarzystwa do Rzecznika Prasowego MSZ

Szanowny Panie ! 15 czerwca br. Pani Joanna Klepacka, II sekretarz ambasady polskiej  w Wiedniu, wysłała list do szefowej dodatku "Album" w austriackim dzienniku "Der Standard" w sprawie artykułu autorstwa znanego dziennikarza Martina Pollacka pod tytułem Polen, das Freund – Feind – Schema zamieszczonego w "Albumie" w dniu 30 kwietnia 2016. Pani Klepacka stwierdziła, że tekst Pollacka jest jednostronny i w wielu miejscach niesprawiedliwy. Dodała, że jej zdaniem czytelnicy Albumu powinni dostać szansę odebrania stanowiska ‘drugiej strony’ i przekazała redakcji artykuł Jacka Czaputowicza, prosząc aby redakcja zamieściła tekst Pana Profesora w następnym numerze Albumu.

12.06.2016, 22:35

Rezolucja Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ/IFJ dotycząca Polski

Przez cały miniony tydzień trwał  w Angers we Francji 29 kongres największej światowej organizacji dziennikarskiej Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ/IFJ , skupiającej związki i stowarzyszenia dziennikarzy z ponad 140 krajów ze wszystkich kontynentów. . Istniejąca od 1929 roku organizacja skupia już około 600 tysięcy członków. W Angers dyskutowano o wszystkich   najważniejszych problemach światowego dziennikarstwa, wybrano też nowe władze Federacji. Jej prezydentem został Belg Philippe Leruth. Kongres zakończył się przyjęciem wielu rezolucji, w tym jednej, przedstawionej przez trzy francuskie związki dziennikarskie dotyczącej Polski.

10.06.2016, 23:02

List otwarty w sprawie zwolnienia Moniki Olejnik z Radia ZET

Każdy redaktor naczelny i każdy wydawca ma prawo swobodnie kształtować politykę kadrową prowadzonej redakcji – to oczywiste i bezdyskusyjne. Tak samo jak to, że dziennikarze nie muszą tłumaczyć swoich decyzji o podjęciu pracy lub rezygnacji z zatrudnienia.

10.06.2016, 0:31

Dobra zmiana - maj

Dopisaliśmy do listy 23 osoby. Przypominamy, że Towarzystwo Dziennikarskie oferuje pomoc prawną wszystkim zwalnianym dziennikarzom.

10.06.2016, 1:10

Walne zebranie członków Towarzystwa Dziennikarskiego

9 maja na walnym zebraniu członków Towarzystwa Dziennikarskiego wybrano władze na nową, dwuletnią kadencję. Prezesem ponownie został Seweryn Blumsztajn, a wiceprezesami - Krzysztof Bobiński i Jan Ordyński. Do komisji rewizyjnej weszli: Weronika Kostyrko, Anna Kwiatkowska i Robert Walenciak a do sądu koleżeńskiego: Renata Kim, Ewa Szprynger i Jarosław J. Szczepański.

03.06.2016, 9:21

List z Lublina

List do Towarzystwa Dziennikarskiego. Z pracy w TVP Lublin zrezygnowała Anna Drączkowska, związana z TVP ponad 20 lat.

17.05.2016, 23:55

W Sejmie odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektów ustaw o mediach narodowych.

Zdaniem Towarzystwa Dziennikarskiego kluczem do oceny projektu Ustawy o Mediach Narodowych jest sposób wyłaniania Rady Mediów Narodowych - na dzisiejszym wysłuchaniu opinię Towarzystwa Dziennikarskiego przedstawił prezes Seweryn Blumsztajn.

17.05.2016, 23:50

Wysłuchanie publiczne, stanowisko przedstawione przez sygnatariuszy Obywatelskiego Paktu na Rzecz Mediów

Doceniając wysiłek projektodawców i odważne zmierzenie się z problemem zapewnienia stałego i niezależnego finansowania mediów publicznych, a także próbę uspołecznienia mediów poprzez  wzmocnienie roli społecznych rad programowych, stwierdzamy, że projekty  ustaw: o mediach narodowych (druk sejmowy nr 442), składce audiowizualnej (druk nr 443) oraz przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej (druk nr 444), które wpłynęły do Sejmu jako projekty grupy posłów PiS, nie realizują zapisów Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych i nie tworzą warunków do budowy mediów niezależnych, pluralistycznych, wolnych od partyjnych, politycznych i komercyjnych wpływów, realizujących misję publiczną w duchu otwartości, odpowiedzialności, rzetelności oraz poszanowania różnorodności światopoglądowej i kulturowej wszystkich obywateli naszego kraju.

12.05.2016, 21:42

Przed wysłuchaniem publicznym w Sejmie. Stanisław Jędrzejewski: Z publicznych - narodowe

Obecność  projektu trzech ustaw o mediach publicznych w Sejmie  oznacza, że jesteśmy w przededniu fundamentalnych zmian organizacji i działania tych mediów  w Polsce. Przede wszystkim chodzi o zmianę formuły prawnej publicznych organizacji medialnych. Dotychczasowe spółki skarbu państwa zostaną przekształcone w państwowe osoby prawne, tworząc „media narodowe”. Zmiana nazwy, choć ma charakter symboliczny, wskazuje jednak na ogólniejszą orientację polityczno-ideologiczną wnioskodawców. W aspekcie organizacyjno-prawnym przekształcenie to jest niepotrzebne i niweczy dorobek, który przez ponad 26 lat funkcjonowania udało się wypracować tym instytucjom. Spółki prawa handlowego obrosły bogatą praktyką stosowania prawa, orzecznictwem prawnym, zwyczajami itd. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza w sytuacji różnego rodzaju konfliktów, kontrowersji i sporów międzyinstytucjonalnych. Są to formy prawne znane w świecie mediów publicznych, choćby w krajach skandynawskich. Nowe uregulowania oznaczają, że trzeba będzie od nowa gromadzić doświadczenia związane z codzienną praktyką funkcjonowania tych mediów w nowej formule prawno-ekonomicznej.

12.05.2016, 22:29

Europejska Federacja Dziennikarzy o sytuacji mediów w Polsce

25 i 26 kwietnia w Sarajewie odbyło się zgormadzenie ogólne Europejskiej Federacji Dziennikarzy. Delegaci podjeli uchwałę dotyczącą Polski: "W ślad za misją do Polski ze stycznia br. Europejska Federacja Dziennikarzy pozostaje zaniepokojona sytuacją mediów publicznych w Polsce. Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Federacji Dziennikarzy wyraża solidarność z polskimi dziennikarzami . Udzielamy zdecydowanego poparcia ich uzasadnionym prawom opierającym się o poszanowanie Europejskiej Karty Praw Podstawowych oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka."

25.04.2016, 23:45

Kwiecien - otrzymaliśmy informacje o 16 osobach zwolnionych z mediów narodowych.

W kwietniu dopisalismy do naszej listy Bogumiła Osińskiego, usunietego za stanowiska dyrektora Ośrodka Programów Regionalnych, Joannę Warechę, usuniętą ze stanowiska zastępcy dyrektora Ośrodka Programów Regionalnych, Daniela Czarneckiego, zwolnionego zastępcę Dyrektora TVP1, Bożenę Wojtowicz-Waszak, kierowniczkę oprawy programu Ośrodka Programów Regionalnych TVP3, Martę Bobowską, dziennikarkę, wydawcę TVP Opole, Lenę Bretes, dyrektorkę TVP Poznań, Jakuba Sito, dziennikarza TVP Warszawa, Romana Kurkiewicza z Radia dla Ciebie.

02.05.2016, 0:03

Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych

W imieniu Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych – koalicji ponad 70 organizacji, ruchów oraz stowarzyszeń obywatelskich i kulturalnych wystosowany został List Otwarty do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego o wysłuchanie publiczne w sprawie projektów ustaw o mediach narodowych i skladce audiowizualnej.

26.04.2016, 0:07

Wyniki monitoringu audycji informacyjnych

W ubiegłym tygodniu TVP1 zanotowała najsłabszy udział w historii prowadzenia badań telemetrycznych w Polsce. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zleciła naukowcom ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej przeprowadzenie analizy audycji informacyjnych nadawanych przez TVN, Polsat i Telewizję Polską. Analizą objęto zawartość ośmiu wydań Wiadomości, Faktów i Wydarzeń, wyemitowanych w dniach 4-11 lutego 2016 roku.

18.04.2016, 13:45

Stanowisko Towarzystwa Dziennikarskiego w sprawie planowanej ustawy o mediach narodowych

Minister Czabański zapowiedział, że w najbliższym czasie ogłosi projekt nowej ustawy medialnej o mediach narodowych i zapowiedział społeczne konsultacje w tej sprawie, a PAP ujawnił najważniejsze regulacje nowej ustawy.

18.04.2016, 14:08

List Przewodniczącego KRRiTV do Towarzystwa Dziennikarskiego

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jako organ wyposażony w konstytucyjne zobowiązania przestrzegania wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego, z wielkim niepokojem obserwuje decyzje kadrowe podejmowane przez Ministra Skarbu Państwa, które objęły około 120 osób wykonujących funkcje zarządcze i nadzorcze - napisał Przewodniczący KRRiTV Jan Dworak

10.06.2016, 0:58

Walne zebranie członków Towarzystwa Dziennikarskiego

Na kolejną, dwuletnią kadencję wybrano władze Towarzystwa Dziennikarskiego. Prezesem ponownie został Seweryn Blumsztajn, a wiceprezesami - Krzysztof Bobiński i Jan Ordyński. Do komisji rewizyjnej weszli: Weronika Kostyrko, Anna Kwiatkowska i Robert Walenciak. Natomiast do sądu koleżeńskiego: Renata Kim, Ewa Szprynger i Jarosław J. Szczepański.

06.04.2016, 18:08

Kolejne zwolnienie w Radio Merkury

Były wiceprezes Radia Merkury poinformował Towarzystwo Dziennikarskie o swoim zwolenieniu z pracy:

"Dobra zmiana" w mediach

Publikujemy i aktualizujemy listę dziennikarzy radia i telewizji, ofiar „dobrej zmiany” w mediach publicznych. Nie wszystkie wymienione niżej osoby zostały po prostu zwolnione z pracy. Wiele z nich złożyło wypowiedzenia, nie chcąc uczestniczyć w politycznej pacyfikacji mediów, wielu skłoniono do rozwiązania umowy o pracę za zgodą stron, oferując lepsze warunki rozstania niż w przypadku wypowiedzenia. Na liście są też dziennikarze, którym uniemożliwiono pracę zabierając dyżury i tacy, z którymi rozwiązano umowy zlecenia. Są też przypadki przeniesienia niektórych osób na mniej „wrażliwe” politycznie stanowiska. Wszystkich uznaliśmy za ofiary politycznej czystki w mediach publicznych.

Prosimy o przekazywanie nam informacji do których sami nie mogliśmy dotrzeć

 1. Marzena Adamczyk TVP Kultura, sekretarz programowy - zwolniona
 2. Hanna Andrzejczak - z-ca dyrektora biura koordynacji programowej - odwołana ze stanowiska
 3. Monika Antkiewicz TVP Info, reporterka - rezygnacja
 4. Sławomir Assendi PR1, wicedyrektor - rezygnacja
 5. Olena Babakowa PR dla Zagranicy, dziennikarka - zwolniona
 6. Wojciech Biedak Radio Merkury Poznań dziennikarz - zwolniony
 7. Kamila Biedrzycka-Osica TVP Info, prowadząca - odsunięta od prowadzenia programu, rezygnacja
 8. Aleksandra Biernacka TVP2, z-ca szefa redakcji dokumentu i reportażu - zwolniona
 9. Marta Bobowska TVP Opole, dziennikarka, wydawca - zwolniona
 10. Mariusz Bojarowicz Radio OLsztyn - zwolniony
 11. Romulad Bokun TVP3, sekretarz programowy - zwolniony
 12. Mariusz Borkowski PR IAR, dyrektor - rezygnacja
 13. Lena Bretes TVP Poznań, dyrektorka - zwoniona
 14. Katarzyna Buszkowska PAP Media dyrektor - zwolniona
 15. Elżbieta Byszewska TVP1 "Wiadomości", reporterka - przeniesiona do "Panoramy"
 16. Agata Całkowska dziennikarka TVP Info - rezygnacja
 17. Marcin Celiński TVP Info, prowadzący program - zerwanie współpracy
 18. Dorota Ceran TVP Łódź dziennikarka - zwolniona
 19. Marcin Chłopaś TVP1 Teleekspress, dziennikarz - zwolniony
 20. Ewa Chrabąszcz TVP3 sekretarz programu - zwolniona
 21. Waldemar Chudziak TVP2 "Panorama", wydawca  - zwolniony
 22. Mirosław Cichy TVP2 reporter "Panoramy" - zwolniony
 23. Jan Ciszecki, TVP2 "Panorama" dziennikarz, wydawca - zwolniony
 24. Andrzej Ciszewski TVP Białystok, szef i wydawca progr. informacyjnych - zwolniony
 25. Barbara Czajkowska TVP Info, autorka i prowadząca programy Kod dostępu i Reguły gry - odebranie programów, zerwanie współpracy
 26. Maciej Czajkowski TVP1 "Wiadomości”, sekretarz redakcji - zwolniony
 27. Daniel Czarnecki TVP1, zastepca dyrektora - zwolniony
 28. Marek Czunkiewicz TVP Info, producent - zwolniony
 29. Marek Czyż TVP Info, prowadzący, odsunięty od prowadzenia programu - rezygnacja
 30. Ryszard Ćwirlej Radio Merkury - rezygnacja
 31. Kamil Dąbrowa PR I, Dyrektor - zwolniony dyscyplinarnie
 32. Zuzanna Dąbrowska PRI, dziennikarka - rezygnacja
 33. Anna Dębowska PR RDC - odebrano prowadzenie programu
 34. Justyna Dobrosz-Oracz TVP1 "Wiadomości", reporterka - zwolniona
 35. Mikołaj Dobrowolski TVP1, szef Eurowizji - zwolniony
 36. Tadeusz Doroszuk TVP Historia, dyrektor - odwołany ze stanowiska
 37. Anna Drączkowska TVP Lublin, dziennikarka - rezygnacja
 38. Kamil Dziubka TVP1 "Wiadomości", reporter - zwolniony
 39. Leszek  Dziura TVP Kraków,  dyrektor - zwolniony
 40. Justyna Dżibik-Kluge PR1, dziennikarz - rezygnacja
 41. Adam Feder TVP Info, reporter - zwolniony
 42. Andrzej Fidyk TVP1, szef redakcji dokumentu -  odszedł za porozumieniem stron
 43. Tomasz Frankowski TVP Teleexpress, dziennikarz - zwolniony
 44. Jolanta Gadek PR Białystok, dyrektor - odwołana ze stanowiska
 45. Jacek Gasiński TVP korespondent w Moskwie - zwolniony
 46. Ewa Godlewska-Jeneralska TVP2 "Panorama", wydawca - rezygnacja
 47. Andrzej Godlewski TVP1, wicedyektor ds. audycji publicystycznych i społecznych - zwolniony
 48. Jacek Grudzień TVP Łódź dyrektor, red. naczelny - zwolniony
 49. Henryk Grzonka Radio katowice dyr. i red. naczelny - zwolniony
 50. Agnieszka Gulczyńska Radio Merkury, dziennikarka - zwolniona
 51. Artur Gurec  Gorzów Wlkp TVP, mianowano na jego miejsce nowego dyrektora choć Gurec przebywa na urlopie,
 52. Nicholas Hodge PR dla Zagranicy, dziennikarz,  - rezygnacja
 53. Grzegorz Hofman PR3, kierownik redakcji muzycznej - zwolniony
 54. Igor Isajew PR dla Zagranicy, dziennikarz - zwolniony
 55. Katarzyna Janowska TVP Kultura, dyrektor – rezygnacja
 56. Wojciech Jankowski Radio Gdańsk, kier. redakcji informacji - zwolniony
 57. Kinga Jasionowska TVP Kielce, wydawca - zwolniona
 58. Piotr Jaźwinski TVP1 "Wiadomości" reporter - zwolniony
 59. Magdalena Jethon PR III, dyrektor- rezygnacja
 60. Jolanta Kaczmarek RDC, prezes - odwołana
 61. Jerzy Kapuściński TVP2, dyrektor - rezygnacja
 62. Łukasz Kardas TVP Polonia, dyrektor - odwołany
 63. Magdalena Karpińska TVP1 "Wiadomości", reporterka, przeniesiona do "Panoramy" - rezygnacja
 64. Elżbieta Kiernicka PR dyr. Agencji Muzycznej PR - zwolniona
 65. Jerzy Kisielewski TVP Info - odebranie programu, zakończenie współpracy
 66. Andrzej Klewiado PR1 serwisant - rezygnacja
 67. Żenia Klimakin PR dla Zagranicy, z-ca kier. redakcji rosyjskiej - zwolniony
 68. Krzysztof Komorski PR Lublin, red. naczelny - zwolniony
 69. Małgorzata Kościelniak PRI dziennikarka - rezygnacja
 70. Jarosław Kowalski TVP Olsztyn, dyrektor - zwolniony
 71. Robert Kowalski PR 1, publicysta – zwolniony
 72. Łukasz Kowalski, TVP INFO, reporter- rezygnacja
 73. Marcin Kowalski TVP Info, prowadzący programy - zwolniony
 74. Dominika Kozłowska Radio Kraków - zerwanie współpracy
 75. Anna Krakowska PR III, zca dyrektora – przeniesiona
 76. Piotr Kraśko TVP1 "Wiadomości", szef redakcji - zwolniony
 77. Leszek Krawczyk TVP, korespondent w USA - odwołany
 78. Jarosław Kret TVP1 dziennikarz prezenter - zwolniony
 79. Milena Kruszniewska TVP1 "Wiadomości", reporterka - zwolniona
 80. Marian Kubalica TVPSport, dyrektor - rezygnacja
 81. Maciej Kucharski Radio Merkury - rezygnacja
 82. Piotr  Kuciński TVP2, producent - zwolniony
 83. Jarosław Kulczycki TVP Info, prezenter - zwolniony
 84. Roman Kurkiewicz RDC, likwidacja programu, zakończenie współpracy
 85. Jarosław Kusto PR Kielce, dyrektor - zwolniony
 86. Iwona Kutyna TVP 2 "Panorama", TVP Info "Po przecinku" - zwolniona
 87. Mariusz Kwaśniewski Radio Merkury, dziennikarz, autor i prezenter programów muzycznych - zwolniony
 88. Anna Kwiatkowska TVP Historia - odsunięta od prowadzenia programów
 89. Izabela Leśkiewicz TVP Info, wydawca - zwolniona
 90. Karolina Lewicka TVP1 "Wiadomości" i TVP2 "Panorama", reporterka /prezenterka - rezygnacja
 91. Hanna Lis TVP2 "Panorama", prezenterka - zwolniona
 92. Anna Lisowska TVP2 "Panorama", wydawca - zwolniona
 93. Paweł Ławiński Portal Polskieradio.pl, wicedyrektor - zwolniony
 94. Tomasz Ławnicki PR3, z-ca kierownika redakcji Aktualności - zwolniony
 95. Cezary Łazarewicz TVP Info, komentator - rezygnacja ze współpracy
 96. Dariusz Łukawski TVP2 wicedyrektor publicystyki, wydawca - rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
 97. Sławomir Majcher TVP Warszawa, dyrektor - odwołany, zostaje na innym stanowisku
 98. Artur Makara PR1, kierownik redakcji publicystyki - zwolniony
 99. Masza Makarowa, Polskie Radio dla Zagranicy, red. rosyjska - rezygnacja
 100. Katarzyna Malinowska, TVP Kultura,kierownik redakcji filmu - zwolniona
 101. Juliusz Maliszewski Polskie Radio dla Zagranicy, dyrektor - odwołany
 102. Radosław Masłowski TVP2 "Panorama" - zwolniony
 103. Piotr Maślak TVP Info, prezenter - zwolniony
 104. Anna Mentlewicz TVP1, wice-dyrektor Redakcji Audycji Społeczno - Publicystycznych - przeniesiona do Redakcji Rolnej
 105. Beata Mes TVP Poznań, kierredakcji informacji - zwolniona
 106. Grażyna Mędrzycka-Gęsicka PR3, kier redakcji Aktualności - zwolniona
 107. Tomasz Michniewicz PRI, dziennikarz - rezygnacja
 108. Joanna Mielewczyk PRIII, dziennikarka, prowadząca - odebranie programów
 109. Małgorzata Mierzejewska TVP ABC, szefowa redakcji - odwołana ze stanowiska
 110. Andrzej Mietkowski Portal Polskieradio.pl, dyrektor i red. Naczelny - zwolniony
 111. Marek Mikos TVP OTV Kielce, dyrektor - rozwiązanie umowy, za porozumieniem
 112. Dorota Milewska TVP Białystok, sekretarz programu - zwolniona
 113. Jerzy Modlinger TVP1, kier. Teleespresu - przeniesiony na inne stanowisko (do Akademii Telewizyjnej)
 114. Paweł Moskalewicz TVP Info, wydawca – rezygnacja
 115. Jerzy Nachel TVP Katowice dyrektor i red. naczelny- zwolniony
 116. Krzysztof Nakonieczny TVP Teleexspress, dziennikarz - zwolniony
 117. Grzegorz Nawrocki TVP Polonia prowadzący programy - rezygnacja
 118. Katarzyna Nazarewicz TVP1 zca kierownika Redakcji Rozrywki, Kultury i Widowisk - przeniesiona na inne stanowisko (do Akademii Telewizyjnej)
 119. Michał Niewiadomski PR1 Szef redakcji Aktualności - zwolniony
 120. Jan Ordyński PR 1 i TVP Info prowadzący programy- w PR rozwiązanie umowy, w TVP Info likwidacja programu
 121. Nina Nowakowska Radio Merkury - rezygnacja
 122. Maciej Orłoś TVP, Telexpress, gospodarz i prowadzący - rezygnacja
 123. Joanna Osińska TVP Info, prezenterka - zwolniona
 124. Bogumił Osiński TVP, dyrektor Ośrodka programów Regionalnych - usunięty ze stanowiska
 125. Michał Owerczuk TVP1Wiadomości, reporter - zwolniony
 126. Jerzy Owsiak PRIII, prowadzący program - zwolniony
 127. Lech Parell PR Gdańsk dyrektor, red. naczelny - zwolniony
 128. Andrzej Petelski TVP Białystok, red. naczelny, dyrektor - zwolniony
 129. Antoni Piechut PR III dziennikarz - rezygnacja
 130. Tomasz Pietraszak TVP Bydgoszcz - zwolniony
 131. Katarzyna Pilarska PR1, dziennikarz, wydawca - rezygnacja
 132. Tomasz Płuciennik TVP Info, wydawca serwisów informacyjnych - rezygnacja
 133. Beata Polaczek, TVP Opole, dyrektor - zwolniona
 134. Danuta Postolska TVP2, Teleexpress, dziennikarka - zwolniona
 135. Marcin Pulit PR Kraków dyrektor i red. naczelny - zwolniony
 136. Iwona Radziszewska TVP Info portal, dziennikarka - rezygnacja
 137. Paweł Radziszewski TVP Info, wicedyrektor - zwolniony
 138. Piotr Radziszewski TVP 1, dyrektor - rezygnacja
 139. Tomasz Rakowski TVP Lublin, dyrektor - odwołany, odchodzi za porozumieniem stron
 140. Magdalena Rigamonti PR24 - dziennikarka, prowadząca programy - zakończenie współpracy
 141. Ewa Rogala PR1 dziennikarka "Aktualności" – zwolniona
 142. Piotr Rogoziński TVP Kielce, wydawca – zwolniony
 143. Agnieszka Rokita TVP Kielce, wydawca - zwolniona
 144. Diana Rudnik TVP1, "Wiadomości"- rezygnacja
 145. Krzysztof Rzyman PR1, dziennikarz gospodarczy - rezygnacja
 146. Grzegorz Sajór TVP1 "Wiadomości", wydawca - przeniesiony do TVP Info, potem zwolniony
 147. Agata Sakowicz TVP Białystok prezenterka - zwolniona
 148. Grzegorz Sawicki TVP OTV Białystok dyrektor – zwolniony
 149. Magdalena Siemiatkowska TVP Info, wydawca - zwolniona
 150. Małgorzata Serafin TVP Info, wydawca - zwolniona
 151. Tomasz Siekielski TVP1, autor i prowadzący program - rezygnacja
 152. Monika Sieradzka TVP 2 kier. redakcji - rezygnacja
 153. Andrzej Siezieniewski, PR prezes zarządu, red. naczelny - zwolniony
 154. Jakub Sito, TVP Warszawa, dziennikarz - zwolniony
 155. Marek Składowski, PR Łódź - rezygnacja
 156. Jacek Skorus TVP, Panorama, szef redakcji - rozwiązanie umowy
 157. Ewa Slezak TVP1, szefowa publicystyki -usunięta ze stanowiska
 158. Jacek Snopkiewicz TVP - rezygnacja
 159. Magdalena Sobkowiak TVP, korespondentka - odwołana
 160. Igor Sokołowski TVP Info, dziennikarz – zwolniony
 161. Jerzy Sosnowski PR III, prowadzący programy - zwolniony
 162. Tomasz Stawiszyński PR RDC, komentator - rezygnacja
 163. Mira Suchowiejko TAI, kierownik red. zagranicznej - usunięta ze stanowiska
 164. Tomasz Sygut TVP Info, dyrektor - rezygnacja
 165. Mariusz Syta, PR1, prowadzący programy - rezygnacja
 166. Jacek Szarek TVP Rzeszów, dyrektor - odwołany
 167. Marta Szostkiewicz Radio Kraków, kier. redakcji publicytstyki - rezygnacja
 168. Przemysław Szubartowicz PR 1, publicysta - rezygnacja
 169. Andrzej Szwabe PR Lublin dyrektor - zwolniony
 170. Mariusz Szymyślik Radio Merkury, dyrektor, wydawca - zwolniony
 171. Witol Tabaka TVP 2 Panorama dziennikarz - zwolniony
 172. Jacek Tacik TVP1 "Wiadomości, reporter - zwolniony
 173. Beata Tadla TVP1 "Wiadomosci", prezenterka - zwolniona
 174. Kamila Terpiał PR 1, reporterka - usunieta z grafiku, pozbawiona możliwości pracy
 175. Grażyna Torbicka TVP2, dziennikarka, autorka programów - zwolniona
 176. Bogdan Ulka TVP1 "Wiadomości", wydawca - zwolniony
 177. Janusz Weiss PR1, odebranie programu - zakończenie współpracy
 178. Joanna Warecha TVP zastępca dyrektora Ośrodka Programów Regionalnych - zwolniona
 179. Maciej Wąsowicz TVP Info, prezenter - rezygnacja
 180. Dominika Wielowieyska TVP Info, autorka i prowadząca program - rezygnacja
 181. Radomir Wit TVP Info, dziennikarz - rezygnacja
 182. Cezary Wojtczak - Prezes Radia Pomorza i Kujaw (PiK) - zwolniony
 183. Piotr Wojtkowiak TVP Info wydawca – rezygnacja
 184. Ewa Wolniewicz TVP Wrocław, dyrektorka - zwolniona
 185. Natalia Woroszylska PR dla Zagranicy, kierownik redakcji - oddelegowana do Biura programowego
 186. Bożena Wójtowicz-Waszak TVP3, kierowniczka oprawy programu, Ośrodek programów Regionalnych - zwolniona
 187. Maciej Wróbel TVP Olsztyn, prezenter, szef informacji - zwolniony
 188. Dorota Wysocka-Schnepf TVP, korespondentka w USA - zwolniona
 189. Marcin Zaborski, prowadzący programy w PR III i TVP Historia - rezygnacja
 190. Patryk Zalasiński TVP Info - rezygnacja
 191. Anna Zaleska PAP, kier. redakcji krajowej - zwolniona
 192. Sławomir Zieliński TVP, Dyrektor Biura Koordynacji Programowej - zwolniony
 193. Tomasz Zimoch PR, dziennikarz - rezygnacja
 194. Anatol Zymnin PR dla Zagranicy, kier. red. ukraińskiej - zwolniony
 195. Jagoda Żołędziowska TVP dziennikarka, wydawczyni ostatnio Ośrodek Programów Regionalnych - zwolniona

by NTIinnovations.pl