FB LINK

Aktualności

18.12.2016, 23:24

Towarzystwo Dziennikarskie apeluje, by w trakcie demonstarcji i protestów umożliwić pracę wszystkim dziennikarzom.

Podczas ostatnich demonstracji w obronie praworządności doszło do złego traktowania dziennikarzy TVP przez demonstrujących. Towarzystwo Dziennikarskie, które wspiera protesty i bierze w nich udział, uważa takie sytuacje za niedopuszczalne. Fakt, że podczas demonstracji organizowanych przez obóz obecnie sprawujący władzę z agresją demonstrujących spotykali się przedstawiciele m.in. TVN i Gazety Wyborczej nie usprawiedliwia agresywnych zachowań podczas demonstracji organizowanych przez KOD i opozycję.

17.11.2016, 15:58

Przeciw cenzurze w Polskim Radiu. Oświadczenie Towarzystwa Dziennikarskiego

Towarzystwo Dziennikarskie solidarne z protestem dziennikarzy Trójki: "Będziemy z Wami protestować w niedzielę w południe, pod siedzibą Waszego radia".

16.11.2016, 20:58

Dziennikarze i pracownicy Polskiego Radia w obronie koleżanek

"Zwracamy się do Pani z apelem o poszanowanie zasad niezależności i rzetelności dziennikarskiej oraz kultury pracy w Polskim Radio". 112 pracowników Polskiego Radia podpisało się pod listem do Prezes Zarządu Polskiego Radia, Barbary Stanisławczyk-Żyła.

14.11.2016, 15:23

Bronimy wolnośc słowa. Towarzystwo dziennikarskie apeluje o wpłaty na pomoc dziennikarzom w Turcji

W Turcji od lipca zamknięto ok. 170 gazet, agencji informacyjnych i kanałów telewizyjnych, tysiące dziennikarzy zwolniono, 700 cofnięto akredytację, ponad stu aresztowano. Towarzystwo Dziennikarskie apeluje o wpłaty na rzecz represjonowanych i więzionych dziennikarzy w Turcji. Okażmy im solidarność. Nasza pomoc trafi do dziennikarzy za pośrednictwem Europejskiej Federacji Dziennikarzy (EFJ). Konto:  97 1160 2202 0000 0002 2610 5573 z dopiskiem Turcja

01.11.2016, 11:39

Oświadczenie - Brońmy wolności słowa

Wolnych mediów jest w Polsce coraz mniej. Media publiczne stały się narzędziami rządowej propagandy oczerniającej opozycję, sądownictwo z Trybunałem Konstytucyjnym i organizacje pozarządowe z Komitetem Obrony Demokracji. W światowym rankingu wolności prasy „Reporterów bez Granic” Polska spadła z 18 miejsca w 2015 r. na 47 w 2016 r..

03.08.2016, 21:07

Oświadczenie Towarzystwa Dziennikarskiego w sprawie represjonowanych dziennikarzy w Turcji.

Z rosnącym niepokojem obserwujemy poczynania rządu tureckiego po stłumieniu zamachu: represje wymierzone są nie tylko w zamachowców, lecz w samo społeczeństwo. Trudno nam uwierzyć, że zwolnienie z pracy 60 tysięcy ludzi, w tym ponad 20 tysięcy nauczycieli, służy obronie demokracji.

26.07.2016, 14:42

Towarzystwo Dziennikarskie przeciwko zakłamywaniu historii

Ujawniona w roku 2000 zbrodnia na żydowskiej ludności miasta Jedwabne wstrząsnęła polską opinią publiczną. Śledztwo wszczęte przez prokuraturę Instytutu Pamięci Narodowej wykazało, że głównymi sprawcami tej zbrodni byli Polacy, którzy korzystając z przyzwolenia okupanta niemieckiego w okrutny sposób zamordowali kilkuset żydowskich sąsiadów. Późniejsze ustalenia polskich naukowców pokazały, że Jedwabne nie było niestety wyjątkiem. Latem 1941 r. do podobnych mordów z kluczowym udziałem Polaków doszło w 23 miejscowościach północnowschodniej Polski. W ostatnich latach powstało na ten temat szereg poważnych opracowań.

16.07.2016, 19:35

Apel Towarszystwa Dziennikarskiego w sprawie powołania Rady Mediów Narodowych - zostawcie Radę Prawu i Sprawiedliwości

Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło trzy kandydatury swoich posłów na członków Rady Mediów Narodowych, teraz oczekuje na kandydatury partii opozycyjnych. Towarzystwo Dziennikarskie apeluje do tych partii: nie wysuwajcie żadnych kandydatur, zostawcie Radę Mediów Narodowych PiS.

23.06.2016, 18:19

List Towarzystwa do Rzecznika Prasowego MSZ

Szanowny Panie ! 15 czerwca br. Pani Joanna Klepacka, II sekretarz ambasady polskiej  w Wiedniu, wysłała list do szefowej dodatku "Album" w austriackim dzienniku "Der Standard" w sprawie artykułu autorstwa znanego dziennikarza Martina Pollacka pod tytułem Polen, das Freund – Feind – Schema zamieszczonego w "Albumie" w dniu 30 kwietnia 2016. Pani Klepacka stwierdziła, że tekst Pollacka jest jednostronny i w wielu miejscach niesprawiedliwy. Dodała, że jej zdaniem czytelnicy Albumu powinni dostać szansę odebrania stanowiska ‘drugiej strony’ i przekazała redakcji artykuł Jacka Czaputowicza, prosząc aby redakcja zamieściła tekst Pana Profesora w następnym numerze Albumu.

12.06.2016, 22:35

Rezolucja Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ/IFJ dotycząca Polski

Przez cały miniony tydzień trwał  w Angers we Francji 29 kongres największej światowej organizacji dziennikarskiej Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy FIJ/IFJ , skupiającej związki i stowarzyszenia dziennikarzy z ponad 140 krajów ze wszystkich kontynentów. . Istniejąca od 1929 roku organizacja skupia już około 600 tysięcy członków. W Angers dyskutowano o wszystkich   najważniejszych problemach światowego dziennikarstwa, wybrano też nowe władze Federacji. Jej prezydentem został Belg Philippe Leruth. Kongres zakończył się przyjęciem wielu rezolucji, w tym jednej, przedstawionej przez trzy francuskie związki dziennikarskie dotyczącej Polski.

10.06.2016, 23:02

List otwarty w sprawie zwolnienia Moniki Olejnik z Radia ZET

Każdy redaktor naczelny i każdy wydawca ma prawo swobodnie kształtować politykę kadrową prowadzonej redakcji – to oczywiste i bezdyskusyjne. Tak samo jak to, że dziennikarze nie muszą tłumaczyć swoich decyzji o podjęciu pracy lub rezygnacji z zatrudnienia.

10.06.2016, 0:31

Dobra zmiana - maj

Dopisaliśmy do listy 23 osoby. Przypominamy, że Towarzystwo Dziennikarskie oferuje pomoc prawną wszystkim zwalnianym dziennikarzom.

10.06.2016, 1:10

Walne zebranie członków Towarzystwa Dziennikarskiego

9 maja na walnym zebraniu członków Towarzystwa Dziennikarskiego wybrano władze na nową, dwuletnią kadencję. Prezesem ponownie został Seweryn Blumsztajn, a wiceprezesami - Krzysztof Bobiński i Jan Ordyński. Do komisji rewizyjnej weszli: Weronika Kostyrko, Anna Kwiatkowska i Robert Walenciak a do sądu koleżeńskiego: Renata Kim, Ewa Szprynger i Jarosław J. Szczepański.

03.06.2016, 9:21

List z Lublina

List do Towarzystwa Dziennikarskiego. Z pracy w TVP Lublin zrezygnowała Anna Drączkowska, związana z TVP ponad 20 lat.

17.05.2016, 23:55

W Sejmie odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektów ustaw o mediach narodowych.

Zdaniem Towarzystwa Dziennikarskiego kluczem do oceny projektu Ustawy o Mediach Narodowych jest sposób wyłaniania Rady Mediów Narodowych - na dzisiejszym wysłuchaniu opinię Towarzystwa Dziennikarskiego przedstawił prezes Seweryn Blumsztajn.

17.05.2016, 23:50

Wysłuchanie publiczne, stanowisko przedstawione przez sygnatariuszy Obywatelskiego Paktu na Rzecz Mediów

Doceniając wysiłek projektodawców i odważne zmierzenie się z problemem zapewnienia stałego i niezależnego finansowania mediów publicznych, a także próbę uspołecznienia mediów poprzez  wzmocnienie roli społecznych rad programowych, stwierdzamy, że projekty  ustaw: o mediach narodowych (druk sejmowy nr 442), składce audiowizualnej (druk nr 443) oraz przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej (druk nr 444), które wpłynęły do Sejmu jako projekty grupy posłów PiS, nie realizują zapisów Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych i nie tworzą warunków do budowy mediów niezależnych, pluralistycznych, wolnych od partyjnych, politycznych i komercyjnych wpływów, realizujących misję publiczną w duchu otwartości, odpowiedzialności, rzetelności oraz poszanowania różnorodności światopoglądowej i kulturowej wszystkich obywateli naszego kraju.

12.05.2016, 21:42

Przed wysłuchaniem publicznym w Sejmie. Stanisław Jędrzejewski: Z publicznych - narodowe

Obecność  projektu trzech ustaw o mediach publicznych w Sejmie  oznacza, że jesteśmy w przededniu fundamentalnych zmian organizacji i działania tych mediów  w Polsce. Przede wszystkim chodzi o zmianę formuły prawnej publicznych organizacji medialnych. Dotychczasowe spółki skarbu państwa zostaną przekształcone w państwowe osoby prawne, tworząc „media narodowe”. Zmiana nazwy, choć ma charakter symboliczny, wskazuje jednak na ogólniejszą orientację polityczno-ideologiczną wnioskodawców. W aspekcie organizacyjno-prawnym przekształcenie to jest niepotrzebne i niweczy dorobek, który przez ponad 26 lat funkcjonowania udało się wypracować tym instytucjom. Spółki prawa handlowego obrosły bogatą praktyką stosowania prawa, orzecznictwem prawnym, zwyczajami itd. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza w sytuacji różnego rodzaju konfliktów, kontrowersji i sporów międzyinstytucjonalnych. Są to formy prawne znane w świecie mediów publicznych, choćby w krajach skandynawskich. Nowe uregulowania oznaczają, że trzeba będzie od nowa gromadzić doświadczenia związane z codzienną praktyką funkcjonowania tych mediów w nowej formule prawno-ekonomicznej.

12.05.2016, 22:29

Europejska Federacja Dziennikarzy o sytuacji mediów w Polsce

25 i 26 kwietnia w Sarajewie odbyło się zgormadzenie ogólne Europejskiej Federacji Dziennikarzy. Delegaci podjeli uchwałę dotyczącą Polski: "W ślad za misją do Polski ze stycznia br. Europejska Federacja Dziennikarzy pozostaje zaniepokojona sytuacją mediów publicznych w Polsce. Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Federacji Dziennikarzy wyraża solidarność z polskimi dziennikarzami . Udzielamy zdecydowanego poparcia ich uzasadnionym prawom opierającym się o poszanowanie Europejskiej Karty Praw Podstawowych oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka."

25.04.2016, 23:45

Kwiecien - otrzymaliśmy informacje o 16 osobach zwolnionych z mediów narodowych.

W kwietniu dopisalismy do naszej listy Bogumiła Osińskiego, usunietego za stanowiska dyrektora Ośrodka Programów Regionalnych, Joannę Warechę, usuniętą ze stanowiska zastępcy dyrektora Ośrodka Programów Regionalnych, Daniela Czarneckiego, zwolnionego zastępcę Dyrektora TVP1, Bożenę Wojtowicz-Waszak, kierowniczkę oprawy programu Ośrodka Programów Regionalnych TVP3, Martę Bobowską, dziennikarkę, wydawcę TVP Opole, Lenę Bretes, dyrektorkę TVP Poznań, Jakuba Sito, dziennikarza TVP Warszawa, Romana Kurkiewicza z Radia dla Ciebie.

02.05.2016, 0:03

Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych

W imieniu Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych – koalicji ponad 70 organizacji, ruchów oraz stowarzyszeń obywatelskich i kulturalnych wystosowany został List Otwarty do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego o wysłuchanie publiczne w sprawie projektów ustaw o mediach narodowych i skladce audiowizualnej.

"Dobra zmiana" w mediach

Publikujemy i aktualizujemy listę dziennikarzy radia i telewizji, ofiar „dobrej zmiany” w mediach publicznych. Nie wszystkie wymienione niżej osoby zostały po prostu zwolnione z pracy. Wiele z nich złożyło wypowiedzenia, nie chcąc uczestniczyć w politycznej pacyfikacji mediów, wielu skłoniono do rozwiązania umowy o pracę za zgodą stron, oferując lepsze warunki rozstania niż w przypadku wypowiedzenia. Na liście są też dziennikarze, którym uniemożliwiono pracę zabierając dyżury i tacy, z którymi rozwiązano umowy zlecenia. Są też przypadki przeniesienia niektórych osób na mniej „wrażliwe” politycznie stanowiska. Wszystkich uznaliśmy za ofiary politycznej czystki w mediach publicznych.

Prosimy o przekazywanie nam informacji do których sami nie mogliśmy dotrzeć.

 1. Marzena Adamczyk TVP Kultura, sekretarz programowy - zwolniona
 2. Maciej Adamiak TVP Info, reperter - rezygnacja
 3. Hanna Andrzejczak - z-ca dyrektora biura koordynacji programowej - odwołana ze stanowiska
 4. Monika Antkiewicz TVP Info, reporterka - rezygnacja
 5. Marcin Antosiewicz TVP, korespondent w Berlinie - zwolniony
 6. Sławomir Assendi PRI, wicedyrektor - rezygnacja
 7. Olena Babakowa PR dla Zagranicy, dziennikarka - zwolniona
 8. Wojciech Biedak Radio Merkury Poznań dziennikarz - zwolniony
 9. Kamila Biedrzycka-Osica TVP Info, prowadząca - odsunięta od prowadzenia programu, rezygnacja
 10. Aleksandra Biernacka TVP2, z-ca szefa redakcji dokumentu i reportażu - zwolniona
 11. Marta Bobowska TVP Opole, dziennikarka, wydawca - zwolniona
 12. Mariusz Bojarowicz Radio OLsztyn - zwolniony
 13. Romulad Bokun TVP3, sekretarz programowy - zwolniony
 14. Maja Borkowska, PRIII, porwdząca "Zapraszamy do Trójki" - rezygnacja
 15. Mariusz Borkowski PR IAR, dyrektor - rezygnacja
 16. Lena Bretes TVP Poznań, dyrektorka - zwoniona
 17. Katarzyna Buszkowska PAP Media dyrektor - zwolniona
 18. Elżbieta Byszewska TVP1 "Wiadomości", reporterka - przeniesiona do "Panoramy"
 19. Agata Całkowska dziennikarka TVP Info - rezygnacja
 20. Marcin Celiński TVP Info, prowadzący program - zerwanie współpracy
 21. Dorota Ceran TVP Łódź dziennikarka - zwolniona
 22. Tomasz Chaciński PR Szczecin, red. naczelny, szef redakcji informacji - zwolniony
 23. Marcin Chłopaś TVP1 Teleekspress, dziennikarz - zwolniony
 24. Ewa Chrabąszcz TVP3 sekretarz programu - zwolniona
 25. Waldemar Chudziak TVP2 "Panorama", wydawca  - zwolniony
 26. Mirosław Cichy TVP2 reporter "Panoramy" - zwolniony
 27. Jan Ciszecki, TVP2 "Panorama" dziennikarz, wydawca - zwolniony
 28. Andrzej Ciszewski TVP Białystok, szef i wydawca progr. informacyjnych - zwolniony
 29. Barbara Czajkowska TVP Info, autorka i prowadząca programy Kod dostępu i Reguły gry - odebranie programów, zerwanie współpracy
 30. Maciej Czajkowski TVP1 "Wiadomości”, sekretarz redakcji - zwolniony
 31. Daniel Czarnecki TVP1, zastepca dyrektora - zwolniony
 32. Marek Czunkiewicz TVP Info, producent - zwolniony
 33. Marek Czyż TVP Info, prowadzący, odsunięty od prowadzenia programu - rezygnacja
 34. Ryszard Ćwirlej Radio Merkury - rezygnacja
 35. Kamil Dąbrowa PR I, Dyrektor - zwolniony dyscyplinarnie
 36. Zuzanna Dąbrowska PRI, dziennikarka - rezygnacja
 37. Anna Dębowska PR RDC - odebrano prowadzenie programu
 38. Justyna Dobrosz-Oracz TVP1 "Wiadomości", reporterka - zwolniona
 39. Mikołaj Dobrowolski TVP1, szef Eurowizji - zwolniony
 40. Wojciech Dorosz PRII, dziennikarz, wiceprzewodniczący ZZ Pracowników Programu II i III - zwolniony dyscyplinarnie
 41. Tadeusz Doroszuk TVP Historia, dyrektor - odwołany ze stanowiska
 42. Anna Drączkowska TVP Lublin, dziennikarka - rezygnacja
 43. Grzegorz Drymer PR, korespondent w Londynie - zwolniony
 44. Kamil Dziubka TVP1 "Wiadomości", reporter - zwolniony
 45. Leszek  Dziura TVP Kraków,  dyrektor - zwolniony
 46. Justyna Dżibik-Kluge PR1, dziennikarz - rezygnacja
 47. Adam Feder TVP Info, reporter - zwolniony
 48. Andrzej Fidyk TVP1, szef redakcji dokumentu -  odszedł za porozumieniem stron
 49. Tomasz Frankowski TVP Teleexpress, dziennikarz - zwolniony
 50. Jolanta Gadek PR Białystok, dyrektor - odwołana ze stanowiska
 51. Jacek Gasiński TVP korespondent w Moskwie - zwolniony
 52. Ewa Godlewska-Jeneralska TVP2 "Panorama", wydawca - rezygnacja
 53. Andrzej Godlewski TVP1, wicedyektor ds. audycji publicystycznych i społecznych - zwolniony
 54. Anna Godzwon Polskie Radio24, red. naczelna - rezygnacja
 55. Jacek Grudzień TVP Łódź dyrektor, red. naczelny - zwolniony
 56. Henryk Grzonka Radio katowice dyr. i red. naczelny - zwolniony
 57. Agnieszka Gulczyńska Radio Merkury, dziennikarka - zwolniona
 58. Artur Gurec  Gorzów Wlkp TVP Gorzów Wlkp, dyr. oddziału - zwolniony
 59. Anna Hałas-Michalska TVP1, dziennikarka i prowadząca "Wiadomości" - rezygnacja
 60. Beata Harasimowicz TVP2 reżyser programów kabaretowych - rezygnacja
 61. Nicholas Hodge PR dla Zagranicy, dziennikarz,  - rezygnacja
 62. Grzegorz Hoffman PR3, kierownik redakcji muzycznej - odsunięty od stanowiska
 63. Igor Isajew PR dla Zagranicy, dziennikarz - zwolniony
 64. Katarzyna Janowska TVP Kultura, dyrektor – rezygnacja
 65. Wojciech Jankowski Radio Gdańsk, kier. redakcji informacji - zwolniony
 66. Kinga Jasionowska TVP Kielce, wydawca - zwolniona
 67. Piotr Jaźwinski TVP1 "Wiadomości" reporter - zwolniony
 68. Magdalena Jethon PR III, dyrektor- rezygnacja
 69. Jolanta Kaczmarek RDC, prezes - odwołana
 70. Jerzy Kapuściński TVP2, dyrektor - rezygnacja
 71. Łukasz Kardas TVP Polonia, dyrektor - odwołany
 72. Magdalena Karpińska TVP1 "Wiadomości", reporterka, przeniesiona do "Panoramy" - rezygnacja
 73. Elżbieta Kiernicka PR dyr. Agencji Muzycznej PR - zwolniona
 74. Jerzy Kisielewski TVP Info - odebranie programu, zakończenie współpracy
 75. Andrzej Klewiado PR1 serwisant - rezygnacja
 76. Żenia Klimakin PR dla Zagranicy, z-ca kier. redakcji rosyjskiej - zwolniony
 77. Krzysztof Komorski PR Lublin, red. naczelny - zwolniony
 78. Małgorzata Kościelniak PRI dziennikarka - rezygnacja
 79. Jarosław Kowalski TVP Olsztyn, dyrektor - zwolniony
 80. Robert Kowalski PR 1, publicysta – zwolniony
 81. Łukasz Kowalski, TVP INFO, reporter- rezygnacja
 82. Marcin Kowalski TVP Info, prowadzący programy - zwolniony
 83. Dominika Kozłowska Radio Kraków - zerwanie współpracy
 84. Anna Krakowska PR III, zca dyrektora – przeniesiona
 85. Piotr Kraśko TVP1 "Wiadomości", szef redakcji - zwolniony
 86. Leszek Krawczyk TVP, korespondent w USA - odwołany
 87. Jarosław Kret TVP1 dziennikarz prezenter - zwolniony
 88. Milena Kruszniewska TVP1 "Wiadomości", reporterka - zwolniona
 89. Marian Kubalica TVPSport, dyrektor - rezygnacja
 90. Jakub Kubica TVP1 red. katolicka - zwolniony
 91. Maciej Kucharski Radio Merkury - rezygnacja
 92. Piotr  Kuciński TVP2, producent - zwolniony
 93. Jarosław Kulczycki TVP Info, prezenter - zwolniony
 94. Roman Kurkiewicz RDC, likwidacja programu, zakończenie współpracy
 95. Jarosław Kusto PR Kielce, dyrektor - zwolniony
 96. Iwona Kutyna TVP 2 "Panorama", TVP Info "Po przecinku" - zwolniona
 97. Mariusz Kwaśniewski Radio Merkury, dziennikarz, autor i prezenter programów muzycznych - zwolniony
 98. Tomasz Kwaśniewski RDC, prowadzący audycję Popołudnie RDC - rezygnacja
 99. Anna Kwiatkowska TVP Historia - odsunięta od prowadzenia programów
 100. Damian Kwiek PRIII, dziennikarz - zwolniony
 101. Izabela Leśkiewicz TVP Info, wydawca - zwolniona
 102. Karolina Lewicka TVP1 "Wiadomości" i TVP2 "Panorama", reporterka /prezenterka - rezygnacja
 103. Hanna Lis TVP2 "Panorama", prezenterka - zwolniona
 104. Anna Lisowska TVP2 "Panorama", wydawca - zwolniona
 105. Zuzanna Łapicka TVP1, kier. redakcji kulturalnej - rezygnacja
 106. Paweł Ławiński Portal Polskieradio.pl, wicedyrektor - zwolniony
 107. Tomasz Ławnicki PR3, z-ca kierownika redakcji Aktualności - zwolniony
 108. Cezary Łazarewicz TVP Info, komentator - rezygnacja ze współpracy
 109. Dariusz Łukawski TVP2 wicedyrektor publicystyki, wydawca - rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.
 110. Sławomir Majcher TVP Warszawa, dyrektor - odwołany, zostaje na innym stanowisku
 111. Marcin Majchrowski PR II, dziennikarz, sekretarz ZZ pracowników II i III - zwolniony dyscyplinarnie
 112. Artur Makara PR1, kierownik redakcji publicystyki - zwolniony
 113. Masza Makarowa, Polskie Radio dla Zagranicy, red. rosyjska - rezygnacja
 114. Katarzyna Malinowska, TVP Kultura,kierownik redakcji filmu - zwolniona
 115. Juliusz Maliszewski Polskie Radio dla Zagranicy, dyrektor - odwołany
 116. Radosław Masłowski TVP2 "Panorama" - zwolniony
 117. Piotr Maślak TVP Info, prezenter - zwolniony
 118. Dominika Matuszak TVP i TVPInfo, dziennikarka - zwolniona
 119. Anna Mentlewicz TVP1, wice-dyrektor Redakcji Audycji Społeczno - Publicystycznych - przeniesiona do Redakcji Rolnej
 120. Beata Mes TVP Poznań, kierredakcji informacji - zwolniona
 121. Grażyna Mędrzycka-Gęsicka PR3, kier redakcji Aktualności - zwolniona
 122. Tomasz Michniewicz PRI, dziennikarz - rezygnacja
 123. Joanna Mielewczyk PRIII, dziennikarka, prowadząca - odebranie programów
 124. Małgorzata Mierzejewska TVP ABC, szefowa redakcji - zwolniona
 125. Andrzej Mietkowski Portal Polskieradio.pl, dyrektor i red. Naczelny - zwolniony
 126. Marek Mikos TVP OTV Kielce, dyrektor - rozwiązanie umowy, za porozumieniem
 127. Dorota Milewska TVP Białystok, sekretarz programu - przesunięta na inne stanowisko
 128. Jerzy Modlinger TVP1, kier. Teleespresu - przeniesiony na inne stanowisko (do Akademii Telewizyjnej)
 129. Paweł Moskalewicz TVP Info, wydawca – rezygnacja
 130. Jerzy Nachel TVP Katowice dyrektor i red. naczelny- zwolniony
 131. Krzysztof Nakonieczny TVP Teleexspress, dziennikarz - zwolniony
 132. Grzegorz Nawrocki TVP Polonia prowadzący programy - rezygnacja
 133. Katarzyna Nazarewicz TVP1 zca kierownika Redakcji Rozrywki, Kultury i Widowisk - przeniesiona na inne stanowisko (do Akademii Telewizyjnej)
 134. Michał Niepytalski TVP2 Teleexpres, dziennikarz - rezygnacja
 135. Michał Niewiadomski PR1 Szef redakcji Aktualności - zwolniony
 136. Jan Ordyński PR 1 i TVP Info prowadzący programy- w PR rozwiązanie umowy, w TVP Info likwidacja programu
 137. Michał Nogaś PR III dziennikarz - rezygnacja
 138. Nina Nowakowska Radio Merkury dziennikarka - rezygnacja
 139. Maciej Orłoś TVP, Telexpress, gospodarz i prowadzący - rezygnacja
 140. Joanna Osińska TVP Info, prezenterka - zwolniona
 141. Bogumił Osiński TVP, dyrektor Ośrodka programów Regionalnych - usunięty ze stanowiska
 142. Dorota Osman z-ca szefowej TVP ABC - zwolniona
 143. Michał Owerczuk TVP1Wiadomości, reporter - zwolniony
 144. Jerzy Owsiak PRIII, prowadzący program - zwolniony
 145. Barbara Paciorkowska TVP2, kier. redakcji filmu dokumentalnego i reportażu - rezygnacja
 146. Lech Parell PR Gdańsk dyrektor, red. naczelny - zwolniony
 147. Barbara Paciorkowska TVP2 kier. redakcji filmu dokumentalnego - rezygnacja
 148. Barbara Pawłowska TVP1 kier. redakcji dokumentu - rezygnacja
 149. Andrzej Petelski TVP Białystok, red. naczelny, dyrektor - zwolniony
 150. Antoni Piechut PR III dziennikarz - rezygnacja
 151. Tomasz Pietraszak TVP Bydgoszcz - zwolniony
 152. Katarzyna Pilarska PR1, dziennikarz, wydawca - rezygnacja
 153. Tomasz Płuciennik TVP Info, wydawca serwisów informacyjnych - rezygnacja
 154. Marzena Podgórska TVP2, kier. redakcji widowsk artystycznych - rezygnacja
 155. Danuta Postolska TVP2, Teleexpress, dziennikarka - zwolniona
 156. Marcin Pulit PR Kraków dyrektor i red. naczelny - zwolniony
 157. Iwona Radziszewska TVP Info portal, dziennikarka - rezygnacja
 158. Paweł Radziszewski TVP Info, wicedyrektor - zwolniony
 159. Piotr Radziszewski TVP 1, dyrektor - rezygnacja
 160. Tomasz Rakowski TVP Lublin, dyrektor - odwołany, odchodzi za porozumieniem stron
 161. Magdalena Rigamonti PR24 - dziennikarka, prowadząca programy - zakończenie współpracy
 162. Ewa Rogala PR1 dziennikarka "Aktualności" – zwolniona
 163. Piotr Rogoziński TVP Kielce, wydawca – zwolniony
 164. Agnieszka Rokita TVP Kielce, wydawca - zwolniona
 165. Diana Rudnik TVP1, "Wiadomości"- rezygnacja
 166. Małgorzata Rybczyńska Radio Merkury, szefowa neewsroom, reporterka - zwolniona
 167. Krzysztof Rzyman PR1, dziennikarz gospodarczy - rezygnacja
 168. Grzegorz Sajór TVP1 "Wiadomości", wydawca - przeniesiony do TVP Info, potem zwolniony
 169. Agata Sakowicz TVP Białystok prezenterka - zwolniona
 170. Grzegorz Sawicki TVP OTV Białystok dyrektor – zwolniony
 171. Magdalena Siemiatkowska TVP Info, wydawca - zwolniona
 172. Małgorzata Serafin TVP Info, wydawca - zwolniona
 173. Tomasz Siekielski TVP1, autor i prowadzący program - rezygnacja
 174. Monika Sieradzka TVP 2 kier. redakcji - rezygnacja
 175. Andrzej Siezieniewski, PR prezes zarządu, red. naczelny - zwolniony
 176. Jakub Sito, TVP Warszawa, dziennikarz - zwolniony
 177. Krzysztof Skiba TVP INFO, prowadzący audycję - zakończenie współpracy
 178. Marek Składowski, PR Łódź - rezygnacja
 179. Jacek Skorus TVP, Panorama, szef redakcji - rozwiązanie umowy
 180. Ewa Slezak TVP1, szefowa publicystyki -usunięta ze stanowiska
 181. Jacek Snopkiewicz TVP - rezygnacja
 182. Magdalena Sobkowiak TVP, korespondentka - odwołana
 183. Anna Sochacka Radio Merkury, dziennikarka - rezygnacja
 184. Igor Sokołowski TVP Info, dziennikarz – zwolniony
 185. Paweł Sołtys PR III, dziennikarz, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników II i III Porgramu PR - zwolniony dyscyplinarnie
 186. Jerzy Sosnowski PR III, autor i prowadzący programy - zwolniony
 187. Małgorzata Spór PR III redaktorka i czytająca programy informacyjne - przeniesiona na inne stanowisko
 188. Tomasz Stawiszyński PR RDC, komentator - rezygnacja
 189. Mira Suchowiejko TAI, kierownik red. zagranicznej - usunięta ze stanowiska
 190. Tomasz Sygut TVP Info, dyrektor - rezygnacja
 191. Mariusz Syta, PR1, prowadzący programy - rezygnacja
 192. Jacek Szarek TVP Rzeszów, dyrektor - odwołany
 193. Marta Szostkiewicz Radio Kraków, kier. redakcji publicytstyki - rezygnacja
 194. Andrzej Szozda PolskieRadio.pl, zastepca kierownika redakcji informacji - zwolniony
 195. Przemysław Szubartowicz PR 1, publicysta - rezygnacja
 196. Andrzej Szwabe PR Lublin dyrektor - zwolniony
 197. Mariusz Szymyślik Radio Merkury, dyrektor, wydawca - zwolniony
 198. Witol Tabaka TVP 2 Panorama dziennikarz - zwolniony
 199. Jacek Tacik TVP1 "Wiadomości, reporter - zwolniony
 200. Beata Tadla TVP1 "Wiadomosci", prezenterka - zwolniona
 201. Kamila Terpiał PR 1, reporterka - usunieta z grafiku, pozbawiona możliwości pracy
 202. Grażyna Torbicka TVP2, dziennikarka, autorka programów - zwolniona
 203. Mateusz Trojan TVP, Teleexpres, dziennikarz kulturalny - zwolniony
 204. Bogdan Ulka TVP1 "Wiadomości", wydawca - zwolniony
 205. Janusz Weiss PR1, odebranie programu - zakończenie współpracy
 206. Marek Wałuszko TVP Gdańsk, dyrektor - rezygnacja
 207. Joanna Warecha TVP zastępca dyrektora Ośrodka Programów Regionalnych - zwolniona
 208. Maciej Wąsowicz TVP Info, prezenter - rezygnacja
 209. Dominika Wielowieyska TVP Info, autorka i prowadząca program - rezygnacja
 210. Radomir Wit TVP Info, dziennikarz - rezygnacja
 211. Cezary Wojtczak - Prezes Radia Pomorza i Kujaw (PiK) - zwolniony
 212. Piotr Wojtkowiak TVP Info wydawca – rezygnacja
 213. Ewa Wolniewicz TVP Wrocław, dyrektorka - zwolniona
 214. Natalia Woroszylska PR dla Zagranicy, kierownik redakcji - oddelegowana do Biura programowego
 215. Bożena Wójtowicz-Waszak TVP3, kierowniczka oprawy programu, Ośrodek programów Regionalnych - zwolniona
 216. Maciej Wróbel TVP Olsztyn, prezenter, szef informacji - zwolniony
 217. Dorota Wysocka-Schnepf TVP, korespondentka w USA - zwolniona
 218. Marcin Zaborski, prowadzący programy w PR III i TVP Historia - rezygnacja
 219. Patryk Zalasiński TVP Info - rezygnacja
 220. Anna Zaleska PAP, kier. redakcji krajowej - zwolniona
 221. Anna Zaleśny-Sewery PR III, redaktorka i prowadząca serwisy informacyjne - przeniesiona na inne stanowisko
 222. Sławomir Zieliński TVP, Dyrektor Biura Koordynacji Programowej - zwolniony
 223. Tomasz Zimoch PR, dziennikarz - rezygnacja
 224. Anatol Zymnin PR dla Zagranicy, kier. red. ukraińskiej - zwolniony
 225. Jagoda Żołędziowska TVP dziennikarka, wydawczyni ostatnio Ośrodek Programów Regionalnych - zwolniona

by NTIinnovations.pl