×

ZUS odmawia zwrotu pieniędzy pomimo decyzji sądu! Niespodziewane uzasadnienie

ZUS odmawia zwrotu pieniędzy pomimo decyzji sądu! Niespodziewane uzasadnienie

ZUS nie bierze pod uwagę faktu, że proces sądowy, który potwierdził nadpłatę, zakończył się dopiero teraz. Wynika to przepisów wprowadzonych 2 lata temu. Problem pojawia się, gdy sprawa trafia do sądu, a wyrok zapada po tych pięciu latach. Nawet jeśli ZUS przegra sprawę i z orzeczenia wynika, że płatnik nadpłacił składki, nie zostanie to uwzględnione na jego koncie, gdzie znajdują się rozliczenia z ZUS, tylko na koncie ubezpieczonego.

W efekcie nadpłata nie zostanie zwrócona – pisze „DGP”. mogły być dokonywane do 1 stycznia 2024 r. nie mogą już być korygowane. Dotychczas taka kwota była zwracana płatnikowi albo zaliczana na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych składek. Jednak ta zasada już nie obowiązuje dla składek, którym upłynie pięcioletni termin albo które dotyczą okresu do 2021 r.

Problem dotyczy składek za okresy przypadające do końca 2021 r. Te należne od 1 stycznia 2022 r. nadal mogą być korygowane, bo nie minął jeszcze pięcioletni termin.

Post Comment