×

Rada Gabinetowa – jej funkcje i skład, oraz kto jest członkiem

Rada Gabinetowa – jej funkcje i skład, oraz kto jest członkiem

W czwartek Andrzej Duda ogłosił decyzję o zwołaniu Rady Gabinetowej na 13 lutego o godzinie 13. Planowane jest omówienie kwestii inwestycji kluczowych dla Polski, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, energetyka jądrowa oraz modernizacja polskiej armii. Prezydent podkreślił, że jego celem jest troska o przyszłe pokolenia i zapewnienie im możliwości rozwoju oraz bezpieczeństwa. Decyzję o zwołaniu Rady Gabinetowej, konstytucyjnego organu prowadzącego obrady Rady Ministrów pod przewodnictwem prezydenta RP, zapadnie dzisiaj.

Prezydent zaznaczył, że celem zwołania Rady jest możliwość dyskusji z przedstawicielami rządu na temat inwestycji, sposobu ich realizacji oraz planowanych działań w przyszłości. Rada Gabinetowa jest organem zwoływanym przez Radę Ministrów obradującą pod przewodnictwem Prezydenta. Decyzję o inicjowaniu wspólnego posiedzenia podejmuje wyłącznie Prezydent w przypadku istotnych kwestii, które nie podlegają kompetencjom Rady Ministrów. Stanowiska przedstawiane i uzgodnienia podczas Rady Gabinetowej nie mają mocy prawnej, lecz niosą istotny walor polityczny, umożliwiając Prezydentowi zwracanie uwagi na istotne problemy i wymaganie informacji o działaniach Rządu w tych obszarach oraz ustalanie wspólnej strategii w określonych kwestiach.

Post Comment