FB LINK

Aktualności

Oświadczenie Towarzystwa w sprawie zmian w mediach publicznych

Towarzystwo Dziennikarskie publikuje pierwszą listę dziennikarzy radia i telewizji, ofiar „dobrej zmiany” w mediach publicznych. Nie wszystkie wymienione niżej osoby zostały po prostu zwolnione z pracy. Wiele z nich złożyło wypowiedzenia, nie chcąc uczestniczyć w politycznej pacyfikacji mediów, wielu skłoniono do rozwiązania umowy o pracę za zgodą stron, oferując lepsze warunki rozstania niż w przypadku wypowiedzenia. Na liście są też dziennikarze, którym uniemożliwiono pracę zabierając dyżury i tacy, z którymi rozwiązano umowy zlecenia. Są też przypadki przeniesienia niektórych osób na mniej „wrażliwe” politycznie stanowiska. Wszystkich uznaliśmy za ofiary politycznej czystki w mediach publicznych.

Ta czystka trwa nadal. W niektórych przypadkach – jak się wydaje - chodzi wyłącznie o zapewnienie lepszej posady „swoim” ludziom, lub po prostu rodzinie. Na przykład, szefem kanału tematycznego dla dzieci ABC, została Justyna Karnowska, żona Jacka Karnowskiego.

Nasza lista na razie nie obejmuje mediów poza Warszawą.

Apelujemy do wszystkich pracowników mediów publicznych o przesyłanie nam informacji o kolejnych zwolnieniach, zmianach personalnych i szczególnie brutalnych formach pozbywania się ludzi.

  1. Elżbieta Byszewska - TVP1 reporterka "Wiadomości" - przeniesiona do "Panoramy"
  2. Waldemar Chudziak - TVP2, reporter  "Panoramy" -  zwolniony                         
  3. Mirosław Cichy - TVP2 reporter "Panoramy"- zwolniony
  4. Maciej Czajkowski -  TVP1  sekr. redakcji  "Wiadomości" - zwolniony              
  5. Marek Czyż - TVP Info -  odsunięty od prowadzenia programu
  6. Kamil Dąbrowa - PR I, dyrektor – zwolniony dyscyplinarnie   
  7. Justyna Dobrosz-Oracz - TVP1, reporterka "Wiadomości" - zwolniona            
  8. Tadeusz Doroszuk - TVP Historia, dyrektor - zwolniony            
  9. Kamil Dziubka - TVP1 "Wiadomości", reporter - zwolniony
  10. Adam Feder - TVP Info, reporter - zwolniony      
  11. Andrzej Fidyk - TVP1, szef redakcji dokumentu  - zwolniony za porozumieniem stron,
  12. Ewa Godlewska-Jeneralska - TVP2, wydawca "Panoramy" - złożyła wypowiedzenie           
  13. Andrzej Godlewski - TVP1, wicedyr. ds. audycji publicystycznych i społecznych - zwolniony             
  14. Katarzyna Janowska - TVP Kultura, dyrektorka - złożyła wypowiedzenie      
  15. Piotr Jaźwinski - TVP1, wydawca "Wiadomości" - zwolniony 
  16. Magdalena Jethon - PR III, dyrektorka -  zrezygnowała z funkcji                         
  17. Jolanta Kaczmarek – PR - RDC, prezes zarządu -  odwołana         
  18. Jerzy Kapuściński - TVP2, dyrektor - złożył rezygnację              
  19. Magdalena Karpińska - TVP1, reporterka "Wiadomości" - przeniesiona do "Panoramy"       
  20. Elżbieta Kiernicka - dyr. Agencji Muzycznej PR - zwolniona     
  21. Jerzy Kisielewski – TVP Info, publicysta – pozbawiony programu
  22. Andrzej Klewiado - PR1, dziennikarz serwisów informacyjnych – zwolniony za porozumieniem stron    
  23. Robert Kowalski - PR 1, publicysta – pozbawiony programu      
  24. Piotr Kraśko - TVP1, "Wiadomości", kierownik  redakcji - zwolniony              
  25. Milena Kruszniewska - TVP1, reporterka  "Wiadomości" - zwolniona                 
  26. Jarosław Kulczycki - TVP Info, dziennikarz - zwolniony             
  27. Karolina Lewicka - TVP1, "Wiadomości" i TVP2, TVP Info, dziennikarka - złożyła wypowiedzenie
  28. Hanna Lis - TVP2 "Panorama", dziennikarka - zwolniona
  29. Dariusz Łukawski - TVP2, wice szef publicystyki, wydawca – zwolniony za porozumieniem stron
  30. Artur Makara – PR1, kierownik redakcji publicystyki – zwolniony ze stanowiska
  31. Piotr Maślak - TVP Info, dziennikarz - zwolniony                           
  32. Małgorzata Mierzejewska - TVP ABC - odwołana ze stanowiska                          
  33. Jerzy Modlinger - TVP1, kierownik Telekspresu - przeniesiony na stanowisko nie związane z pracą dziennikarską            
  34. Paweł Moskalewicz - TVP Info, wydawca - złożył wypowiedzenie                     
  35. Katarzyna Nazarewicz -TVP1 z-ca kierowniczka redakcji Rozrywki - złożyła wypowiedzenie
  36. Michał Niewiadomski - PR1, kierownik redakcji Aktualności - odwołany z funkcji                   
  37. Jan Ordyński - w PR1, publicysta - pozbawiony programu; w TVP Info pozbawiony programu
  38. Joanna Osińska - TVP Info, dziennikarka - zwolniona                     
  39. Iwona Radziszewska - TVP Info portal, dziennikarka - złożyła wypowiedzenie                       
  40. Paweł Radziszewski - TVP Info, wicedyrektor - zwolniony      
  41. Piotr Radziszewski - TVP 1, dyrektor - złożył rezygnację          
  42. Ewa Rogala - PR1 dziennikarka serwisów informacyjnych - zwolniona          
  43. Diana Rudnik - TVP1, "Wiadomości" – odsunięta od prowadzenia programu
  44. Krzysztof Rzyman - PR1, dziennikarz redakcji ekonomicznej  - złożył rezygnację
  45. Grzegorz Sajór - TVP1 wydawca "Wiadomości" – przeniesiony do TVP Info
  46. Monika Sieradzka - TVP 2, kierownik  redakcji publicystyki - złożyła wypowiedzeni            
  47. Jacek Skorus - TVP2 „Panorama”, kierownik redakcji - rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  48. Ewa Slezak - TVP1 kierowniczka redakcji publicystyki - usunięta ze stanowiska                     
  49. Jacek Snopkiewicz – TVP, dyrektor Akademii Telewizyjnej – rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  50. Tomasz Stawiszyński – PR RDC, publicysta – zrezygnował z pracy
  51. Tomasz Sygut - TVP Info, dyrektor - złożył rezygnację  
  52. Przemysław Szubartowicz - PR 1, publicysta - pozbawiony możliwości pracy                         
  53. Jacek Tacik - TVP1 "Wiadomości, reporter - zwolniony              
  54. Beata Tadla - TVP1 "Wiadomosci", dziennikarka - zwolniona  
  55. Kamila Terpiał - PR 1, reporterka - pozbawiona możliwości pracy                    
  56. Bogdan Ulka - TVP1 "Wiadomości", dziennikarz - zwolniony  
  57. Maciej Wąsowicz  - TVP Info, dziennikarz - złożył wypowiedzenie                     
  58. Dominika Wielowieyska - TVP Info, autorka i prowadząca program Puenta - złożyła rezygnację w geście solidarności ze zwalnianymi.          
  59. Marcin Zaborski – PR 3, dziennikarz - odsunięty od prowadzenia programu Salon polityczny Trójki, przeniesiony do Pulsu Trójki
  60. Sławomir Zieliński - TVP, Dyrektor Biura Koordynacji Programowej - odwołany                   

Listę poniższą przesyłamy do Rzecznika Praw Obywatelskich i międzynarodowych organizacji dziennikarskich broniących wolności słowa.

                                                                                                                                                                                                                                                        Warszawa, 18.02.2016                                                                                                                                                                                                Towarzystwo Dziennikarskie

 

"Dobra zmiana" w mediach

Publikujemy i aktualizujemy listę dziennikarzy radia i telewizji, ofiar „dobrej zmiany” w mediach publicznych. Nie wszystkie wymienione niżej osoby zostały po prostu zwolnione z pracy. Wiele z nich złożyło wypowiedzenia, nie chcąc uczestniczyć w politycznej pacyfikacji mediów, wielu skłoniono do rozwiązania umowy o pracę za zgodą stron, oferując lepsze warunki rozstania niż w przypadku wypowiedzenia. Na liście są też dziennikarze, którym uniemożliwiono pracę zabierając dyżury i tacy, z którymi rozwiązano umowy zlecenia. Są też przypadki przeniesienia niektórych osób na mniej „wrażliwe” politycznie stanowiska. Wszystkich uznaliśmy za ofiary politycznej czystki w mediach publicznych.

Prosimy o przekazywanie nam informacji do których sami nie mogliśmy dotrzeć.

  1. Marzena Adamczyk TVP Kultura, sekretarz programowy - zwolniona
  2. Maciej Adamiak TVP Info, reperter - rezygnacja
  3. Hanna Andrzejczak - z-ca dyrektora biura koordynacji programowej - odwołana ze stanowiska
  4. Monika Antkiewicz TVP Info, reporterka - rezygnacja
  5. Marcin Antosiewicz TVP, korespondent w Berlinie - zwolniony
  6. Sławomir Assendi PRI, wicedyrektor - rezygnacja
  7. Olena Babakowa PR dla Zagranicy, dziennikarka - zwolniona
  8. Wojciech Biedak Radio Merkury Poznań dziennikarz - zwolniony
  9. Kamila Biedrzycka-Osica TVP Info, prowadząca - odsunięta od prowadzenia programu, rezygnacja
  10. Aleksandra Biernacka TVP2, z-ca szefa redakcji dokumentu i reportażu - zwolniona
  11. Marta Bobowska TVP Opole, dziennikarka, wydawca - zwolniona
  12. Mariusz Bojarowicz Radio OLsztyn - zwolniony
  13. Romulad Bokun TVP3, sekretarz programowy - zwolniony
  14. Maja Borkowska, PRIII, porwdząca "Zapraszamy do Trójki" - rezygnacja
  15. Mariusz Borkowski PR IAR, dyrektor - rezygnacja
  16. Lena Bretes TVP Poznań, dyrektorka - zwoniona
  17. Katarzyna Buszkowska PAP Media dyrektor - zwolniona
  18. Elżbieta Byszewska TVP1 "Wiadomości", reporterka - przeniesiona do "Panoramy"
  19. Agata Całkowska dziennikarka TVP Info - rezygnacja
  20. Marcin Celiński TVP Info, prowadzący program - zerwanie współpracy
  21. Dorota Ceran TVP Łódź dziennikarka - zwolniona
  22. Tomasz Chaciński PR Szczecin, red. naczelny, szef redakcji informacji - zwolniony
  23. Marcin Chłopaś TVP1 Teleekspress, dziennikarz - zwolniony
  24. Ewa Chrabąszcz TVP3 sekretarz programu - zwolniona
  25. Waldemar Chudziak TVP2 "Panorama", wydawca  - zwolniony
  26. Mirosław Cichy TVP2 reporter "Panoramy" - zwolniony
  27. Jan Ciszecki, TVP2 "Panorama" dziennikarz, wydawca - zwolniony
  28. Andrzej Ciszewski TVP Białystok, szef i wydawca progr. informacyjnych - zwolniony
  29. Barbara Czajkowska TVP Info, autorka i prowadząca programy Kod dostępu i Reguły gry - odebranie programów, zerwanie współpracy
  30. Maciej Czajkowski TVP1 "Wiadomości”, sekretarz redakcji - zwolniony
  31. Daniel Czarnecki TVP1, zastepca dyrektora - zwolniony
  32. Marek Czunkiewicz TVP Info, producent - zwolniony
  33. Marek Czyż TVP Info, prowadzący, odsunięty od prowadzenia programu - rezygnacja
  34. Ryszard Ćwirlej Radio Merkury - rezygnacja
  35. Kamil Dąbrowa PR I, Dyrektor - zwolniony dyscyplinarnie
  36. Zuzanna Dąbrowska PRI, dziennikarka - rezygnacja
  37. Anna Dębowska PR RDC - odebrano prowadzenie programu
  38. Justyna Dobrosz-Oracz TVP1 "Wiadomości", reporterka - zwolniona
  39. Mikołaj Dobrowolski TVP1, szef Eurowizji - zwolniony
  40. Wojciech Dorosz PRII, dziennikarz, wiceprzewodniczący ZZ Pracowników Programu II i III - zwolniony dyscyplinarnie
  41. Tadeusz Doroszuk TVP Historia, dyrektor - odwołany ze stanowiska
  42. Anna Drączkowska TVP Lublin, dziennikarka - rezygnacja
  43. Grzegorz Drymer PR, korespondent w Londynie - zwolniony
  44. Kamil Dziubka TVP1 "Wiadomości", reporter - zwolniony
  45. Leszek  Dziura TVP Kraków,  dyrektor - zwolniony
  46. Justyna Dżibik-Kluge PR1, dziennikarz - rezygnacja
  47. Adam Feder TVP Info, reporter - zwolniony
  48. Andrzej Fidyk TVP1, szef redakcji dokumentu -  odszedł za porozumieniem stron
  49. Tomasz Frankowski TVP Teleexpress, dziennikarz - zwolniony
  50. Jolanta Gadek PR Białystok, dyrektor - odwołana ze stanowiska
  51. Jacek Gasiński TVP korespondent w Moskwie - zwolniony
  52. Ewa Godlewska-Jeneralska TVP2 "Panorama", wydawca - rezygnacja
  53. Andrzej Godlewski TVP1, wicedyektor ds. audycji publicystycznych i społecznych - zwolniony
  54. Anna Godzwon Polskie Radio24, red. naczelna - rezygnacja
  55. Jacek Grudzień TVP Łódź dyrektor, red. naczelny - zwolniony
  56. Henryk Grzonka Radio katowice dyr. i red. naczelny - zwolniony
  57. Agnieszka Gulczyńska Radio Merkury, dziennikarka - zwolniona
  58. Artur Gurec  Gorzów Wlkp TVP Gorzów Wlkp, dyr. oddziału - zwolniony
  59. Anna Hałas-Michalska TVP1, dziennikarka i prowadząca "Wiadomości" - rezygnacja
  60. Beata Harasimowicz TVP2 reżyser programów kabaretowych - rezygnacja
  61. Nicholas Hodge PR dla Zagranicy, dziennikarz,  - rezygnacja
  62. Grzegorz Hoffman PR3, kierownik redakcji muzycznej - odsunięty od stanowiska
  63. Igor Isajew PR dla Zagranicy, dziennikarz - zwolniony
  64. Katarzyna Janowska TVP Kultura, dyrektor – rezygnacja
  65. Wojciech Jankowski Radio Gdańsk, kier. redakcji informacji - zwolniony
  66. Kinga Jasionowska TVP Kielce, wydawca - zwolniona
  67. Piotr Jaźwinski TVP1 "Wiadomości" reporter - zwolniony
  68. Magdalena Jethon PR III, dyrektor- rezygnacja
  69. Jolanta Kaczmarek RDC, prezes - odwołana
  70. Jerzy Kapuściński TVP2, dyrektor - rezygnacja
  71. Łukasz Kardas TVP Polonia, dyrektor - odwołany
  72. Magdalena Karpińska TVP1 "Wiadomości", reporterka, przeniesiona do "Panoramy" - rezygnacja
  73. Elżbieta Kiernicka PR dyr. Agencji Muzycznej PR - zwolniona
  74. Jerzy Kisielewski TVP Info - odebranie programu, zakończenie współpracy
  75. Andrzej Klewiado PR1 serwisant - rezygnacja
  76. Żenia Klimakin PR dla Zagranicy, z-ca kier. redakcji rosyjskiej - zwolniony
  77. Krzysztof Komorski PR Lublin, red. naczelny - zwolniony
  78. Małgorzata Kościelniak PRI dziennikarka - rezygnacja
  79. Jarosław Kowalski TVP Olsztyn, dyrektor - zwolniony
  80. Robert Kowalski PR 1, publicysta – zwolniony
  81. Łukasz Kowalski, TVP INFO, reporter- rezygnacja
  82. Marcin Kowalski TVP Info, prowadzący programy - zwolniony
  83. Dominika Kozłowska Radio Kraków - zerwanie współpracy
  84. Anna Krakowska PR III, zca dyrektora – przeniesiona
  85. Piotr Kraśko TVP1 "Wiadomości", szef redakcji - zwolniony
  86. Leszek Krawczyk TVP, korespondent w USA - odwołany
  87. Jarosław Kret TVP1 dziennikarz prezenter - zwolniony
  88. Milena Kruszniewska TVP1 "Wiadomości", reporterka - zwolniona
  89. Marian Kubalica TVPSport, dyrektor - rezygnacja
  90. Jakub Kubica TVP1 red. katolicka - zwolniony
  91. Maciej Kucharski Radio Merkury - rezygnacja
  92. Piotr  Kuciński TVP2, producent - zwolniony
  93. Jarosław Kulczycki TVP Info, prezenter - zwolniony
  94. Roman Kurkiewicz RDC, likwidacja programu, zakończenie współpracy
  95. Jarosław Kusto PR Kielce, dyrektor - zwolniony
  96. Katarzyna Kuszyńska TVP Kultura, redaktorka i wydawca - zwolniona
  97. Iwona Kutyna TVP 2 "Panorama", TVP Info "Po przecinku" - zwolniona
  98. Mariusz Kwaśniewski Radio Merkury, dziennikarz, autor i prezenter programów muzycznych - zwolniony
  99. Tomasz Kwaśniewski RDC, prowadzący audycję Popołudnie RDC - rezygnacja
  100. Anna Kwiatkowska TVP Historia - odsunięta od prowadzenia programów
  101. Damian Kwiek PRIII, dziennikarz - zwolniony
  102. Marek Lehnert PR, korespondent, Rzym - zwolniony
  103. Izabela Leśkiewicz TVP Info, wydawca - zwolniona
  104. Karolina Lewicka TVP1 "Wiadomości" i TVP2 "Panorama", reporterka /prezenterka - rezygnacja
  105. Hanna Lis TVP2 "Panorama", prezenterka - zwolniona
  106. Anna Lisowska TVP2 "Panorama", wydawca - zwolniona
  107. Zuzanna Łapicka TVP1, kier. redakcji kulturalnej - rezygnacja
  108. Paweł Ławiński Portal Polskieradio.pl, wicedyrektor - zwolniony
  109. Tomasz Ławnicki PR3, z-ca kierownika redakcji Aktualności - zwolniony
  110. Cezary Łazarewicz TVP Info, komentator - rezygnacja ze współpracy
  111. Dariusz Łukawski TVP2 wicedyrektor publicystyki, wydawca - rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
  112. Krzysztof Łuszczewski PR4, red. naczelny - zwolniony
  113. Sławomir Majcher TVP Warszawa, dyrektor - odwołany, zostaje na innym stanowisku
  114. Marcin Majchrowski PR II, dziennikarz, sekretarz ZZ pracowników II i III - zwolniony dyscyplinarnie
  115. Artur Makara PR1, kierownik redakcji publicystyki - zwolniony
  116. Masza Makarowa, Polskie Radio dla Zagranicy, red. rosyjska - rezygnacja
  117. Katarzyna Malinowska, TVP Kultura,kierownik redakcji filmu - zwolniona
  118. Juliusz Maliszewski Polskie Radio dla Zagranicy, dyrektor - odwołany
  119. Radosław Masłowski TVP2 "Panorama" - zwolniony
  120. Piotr Maślak TVP Info, prezenter - zwolniony
  121. Dominika Matuszak TVP i TVPInfo, dziennikarka - zwolniona
  122. Anna Mentlewicz TVP1, wice-dyrektor Redakcji Audycji Społeczno - Publicystycznych - przeniesiona do Redakcji Rolnej
  123. Beata Mes TVP Poznań, kierredakcji informacji - zwolniona
  124. Grażyna Mędrzycka-Gęsicka PR3, kier redakcji Aktualności - zwolniona
  125. Tomasz Michniewicz PRI, dziennikarz - rezygnacja
  126. Joanna Mielewczyk PRIII, dziennikarka, prowadząca - odebranie programów
  127. Małgorzata Mierzejewska TVP ABC, szefowa redakcji - zwolniona
  128. Andrzej Mietkowski Portal Polskieradio.pl, dyrektor i red. Naczelny - zwolniony
  129. Marek Mikos TVP OTV Kielce, dyrektor - rozwiązanie umowy, za porozumieniem
  130. Dorota Milewska TVP Białystok, sekretarz programu - przesunięta na inne stanowisko
  131. Jerzy Modlinger TVP1, kier. Teleespresu - przeniesiony na inne stanowisko (do Akademii Telewizyjnej)
  132. Paweł Moskalewicz TVP Info, wydawca – rezygnacja
  133. Jerzy Nachel TVP Katowice dyrektor i red. naczelny- zwolniony
  134. Krzysztof Nakonieczny TVP Teleexspress, dziennikarz - zwolniony
  135. Grzegorz Nawrocki TVP Polonia prowadzący programy - rezygnacja
  136. Katarzyna Nazarewicz TVP1 zca kierownika Redakcji Rozrywki, Kultury i Widowisk - przeniesiona na inne stanowisko (do Akademii Telewizyjnej)
  137. Michał Niepytalski TVP2 Teleexpres, dziennikarz - rezygnacja
  138. Michał Niewiadomski PR1 Szef redakcji Aktualności - zwolniony
  139. Jan Ordyński PR 1 i TVP Info prowadzący programy- w PR rozwiązanie umowy, w TVP Info likwidacja programu
  140. Michał Nogaś PR III dziennikarz - rezygnacja
  141. Nina Nowakowska Radio Merkury dziennikarka - rezygnacja
  142. Maciej Orłoś TVP, Telexpress, gospodarz i prowadzący - rezygnacja
  143. Joanna Osińska TVP Info, prezenterka - zwolniona
  144. Bogumił Osiński TVP, dyrektor Ośrodka programów Regionalnych - usunięty ze stanowiska
  145. Dorota Osman z-ca szefowej TVP ABC - zwolniona
  146. Michał Owerczuk TVP1Wiadomości, reporter - zwolniony
  147. Jerzy Owsiak PRIII, prowadzący program - zwolniony
  148. Barbara Paciorkowska TVP2, kier. redakcji filmu dokumentalnego i reportażu - rezygnacja
  149. Lech Parell PR Gdańsk dyrektor, red. naczelny - zwolniony
  150. Barbara Paciorkowska TVP2 kier. redakcji filmu dokumentalnego - rezygnacja
  151. Barbara Pawłowska TVP1 kier. redakcji dokumentu - rezygnacja
  152. Andrzej Petelski TVP Białystok, red. naczelny, dyrektor - zwolniony
  153. Antoni Piekut PR III dziennikarz - rezygnacja
  154. Tomasz Pietraszak TVP Bydgoszcz - zwolniony
  155. Katarzyna Pilarska PR1, dziennikarz, wydawca - rezygnacja
  156. Tomasz Płuciennik TVP Info, wydawca serwisów informacyjnych - rezygnacja
  157. Marzena Podgórska TVP2, kier. redakcji widowsk artystycznych - rezygnacja
  158. Danuta Postolska TVP2, Teleexpress, dziennikarka - zwolniona
  159. Marcin Pulit PR Kraków dyrektor i red. naczelny - zwolniony
  160. Iwona Radziszewska TVP Info portal, dziennikarka - rezygnacja
  161. Paweł Radziszewski TVP Info, wicedyrektor - zwolniony
  162. Piotr Radziszewski TVP 1, dyrektor - rezygnacja
  163. Tomasz Rakowski TVP Lublin, dyrektor - odwołany, odchodzi za porozumieniem stron
  164. Magdalena Rigamonti PR24 - dziennikarka, prowadząca programy - zakończenie współpracy
  165. Ewa Rogala PR1 dziennikarka "Aktualności" – zwolniona
  166. Piotr Rogoziński TVP Kielce, wydawca – zwolniony
  167. Agnieszka Rokita TVP Kielce, wydawca - zwolniona
  168. Diana Rudnik TVP1, "Wiadomości"- rezygnacja
  169. Małgorzata Rybczyńska Radio Merkury, szefowa neewsroom, reporterka - zwolniona
  170. Krzysztof Rzyman PR1, dziennikarz gospodarczy - rezygnacja
  171. Grzegorz Sajór TVP1 "Wiadomości", wydawca - przeniesiony do TVP Info, potem zwolniony
  172. Agata Sakowicz TVP Białystok prezenterka - zwolniona
  173. Grzegorz Sawicki TVP OTV Białystok dyrektor – zwolniony
  174. Magdalena Siemiatkowska TVP Info, wydawca - zwolniona
  175. Małgorzata Serafin TVP Info, wydawca - zwolniona
  176. Tomasz Siekielski TVP1, autor i prowadzący program - rezygnacja
  177. Monika Sieradzka TVP 2 kier. redakcji - rezygnacja
  178. Andrzej Siezieniewski, PR prezes zarządu, red. naczelny - zwolniony
  179. Jakub Sito, TVP Warszawa, dziennikarz - zwolniony
  180. Krzysztof Skiba TVP INFO, prowadzący audycję - zakończenie współpracy
  181. Marek Składowski, PR Łódź - rezygnacja
  182. Jacek Skorus TVP, Panorama, szef redakcji - rozwiązanie umowy
  183. Ewa Slezak TVP1, szefowa publicystyki -usunięta ze stanowiska
  184. Jacek Snopkiewicz TVP - rezygnacja
  185. Magdalena Sobkowiak TVP, korespondentka - odwołana
  186. Anna Sochacka Radio Merkury, dziennikarka - rezygnacja
  187. Igor Sokołowski TVP Info, dziennikarz – zwolniony
  188. Paweł Sołtys PR III, dziennikarz, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników II i III Porgramu PR - zwolniony dyscyplinarnie
  189. Jerzy Sosnowski PR III, autor i prowadzący programy - zwolniony
  190. Małgorzata Spór PR III redaktorka i czytająca programy informacyjne - przeniesiona na inne stanowisko
  191. Tomasz Stawiszyński PR RDC, komentator - rezygnacja
  192. Mira Suchowiejko TAI, kierownik red. zagranicznej - usunięta ze stanowiska
  193. Tomasz Sygut TVP Info, dyrektor - rezygnacja
  194. Mariusz Syta, PR1, prowadzący programy - rezygnacja
  195. Jacek Szarek TVP Rzeszów, dyrektor - odwołany
  196. Marta Szostkiewicz Radio Kraków, kier. redakcji publicytstyki - rezygnacja
  197. Andrzej Szozda PolskieRadio.pl, zastepca kierownika redakcji informacji - zwolniony
  198. Przemysław Szubartowicz PR 1, publicysta - rezygnacja
  199. Andrzej Szwabe PR Lublin dyrektor - zwolniony
  200. Mariusz Szymyślik Radio Merkury, dyrektor, wydawca - zwolniony
  201. Witol Tabaka TVP 2 Panorama dziennikarz - zwolniony
  202. Jacek Tacik TVP1 "Wiadomości, reporter - zwolniony
  203. Beata Tadla TVP1 "Wiadomosci", prezenterka - zwolniona
  204. Kamila Terpiał PR 1, reporterka - usunieta z grafiku, pozbawiona możliwości pracy
  205. Grażyna Torbicka TVP2, dziennikarka, autorka programów - zwolniona
  206. Mateusz Trojan TVP, Teleexpres, dziennikarz kulturalny - zwolniony
  207. Bogdan Ulka TVP1 "Wiadomości", wydawca - zwolniony
  208. Janusz Weiss PR1, odebranie programu - zakończenie współpracy
  209. Marek Wałuszko TVP Gdańsk, dyrektor - rezygnacja
  210. Joanna Warecha TVP zastępca dyrektora Ośrodka Programów Regionalnych - zwolniona
  211. Maciej Wąsowicz TVP Info, prezenter - rezygnacja
  212. Dominika Wielowieyska TVP Info, autorka i prowadząca program - rezygnacja
  213. Radomir Wit TVP Info, dziennikarz - rezygnacja
  214. Cezary Wojtczak - Prezes Radia Pomorza i Kujaw (PiK) - zwolniony
  215. Piotr Wojtkowiak TVP Info wydawca – rezygnacja
  216. Ewa Wolniewicz TVP Wrocław, dyrektorka - zwolniona
  217. Natalia Woroszylska PR dla Zagranicy, kierownik redakcji - oddelegowana do Biura programowego
  218. Bożena Wójtowicz-Waszak TVP3, kierowniczka oprawy programu, Ośrodek programów Regionalnych - zwolniona
  219. Maciej Wróbel TVP Olsztyn, prezenter, szef informacji - zwolniony
  220. Dorota Wysocka-Schnepf TVP, korespondentka w USA - zwolniona
  221. Marcin Zaborski, prowadzący programy w PR III i TVP Historia - rezygnacja
  222. Patryk Zalasiński TVP Info - rezygnacja
  223. Anna Zaleska PAP, kier. redakcji krajowej - zwolniona
  224. Anna Zaleśna-Sewera PR III, redaktorka i prowadząca serwisy informacyjne - przeniesiona na inne stanowisko
  225. Sławomir Zieliński TVP, Dyrektor Biura Koordynacji Programowej - zwolniony
  226. Tomasz Zimoch PR, dziennikarz - rezygnacja
  227. Anatol Zymnin PR dla Zagranicy, kier. red. ukraińskiej - zwolniony
  228. Jagoda Żołędziowska TVP dziennikarka, wydawczyni ostatnio Ośrodek Programów Regionalnych - zwolniona

by NTIinnovations.pl